پیام هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید فطر

پیام هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید فطر

  کابل ———– ٥/٥/١٣٩٣ پیام هیات رئیسه حزب...

پیام هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید فطر
یاسین بیدار: چگونه بحران را لگام بزنیم؟

یاسین بیدار: چگونه بحران را لگام بزنیم؟

در هفته ایکه سپری گردیدبار بار  قلم و کاغذ را گرفتم تا...

یاسین بیدار: چگونه بحران را لگام بزنیم؟
وظایف حزب متحد ملی افغانستان در شرایط کنونی کشور

وظایف حزب متحد ملی افغانستان در شرایط کنونی کشور

در شرایط کنونی بر علاوه تلاش در جهت تحقق اهداف مرامی...

وظایف حزب متحد ملی افغانستان در شرایط کنونی کشور
سیاست حزب متحد ملی افغانستان درقبال معضله سرحدات کشور

سیاست حزب متحد ملی افغانستان درقبال معضله سرحدات کشور

همسایگان را خداوند ارزانی میفرمائید ،اما تامین روابط...

سیاست حزب متحد ملی افغانستان درقبال معضله سرحدات کشور
محمد ابراهیم سکندری: پاکبازان نستوه،مرحوم احسان انتصار

محمد ابراهیم سکندری: پاکبازان نستوه،مرحوم احسان انتصار

 مرحوم احسان انتصار ازجمله یکتن از رهروان راه ترقی وعدالت اجتماعی که دیگر در...
July 30, 2014 in سیاسی
پیام هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید فطر

پیام هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید فطر

  کابل ———– ٥/٥/١٣٩٣ پیام هیات رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت...
مسعوده قاضی : اشعارمنتخب

مسعوده قاضی : اشعارمنتخب

هر کسی شعر مرا دید به لب نجوا کرد به جز آن عطرِ دل آرا که مرا حاشا کرد هر چه از هجر...
July 25, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مهدی مسائلی: اشتراکات رفتاری واعتقادی وهابیت وافراطگرایان شیعه

مهدی مسائلی: اشتراکات رفتاری واعتقادی وهابیت وافراطگرایان شیعه

  امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد رشد و گسترش افراط‌گرایی میان مسلمانان هستیم،...
نجیب الرحمن شمال: اینقدر امتیاز طلبی ،پاداش کدام خدمات است؟

نجیب الرحمن شمال: اینقدر امتیاز طلبی ،پاداش کدام خدمات است؟

  درکشورما مانندسایرکشورهای جهان که بسوی آزادی ودموکراتیزه شدن حیات سیاسی ،...
July 25, 2014 in سیاسی
رحیم حبیبی: تقدیر را نوشت یا نوشته اند؟

رحیم حبیبی: تقدیر را نوشت یا نوشته اند؟

ایا افغانستان وارد یک مرحله تاریخی نوین و سرنوشت ساز شده است ؛ شاید نه بصورت کلی...
July 23, 2014 in سیاسی
هارون امیرزاده: کی برندۀ"معجزه" جانکری درافغانستان است؟

هارون امیرزاده: کی برندۀ”معجزه” جانکری درافغانستان است؟

  اخیراً امریکایی ها در اوج تنش های انتخاباتی میان دو نامزد رقیب در افغانستان...
July 22, 2014 in سیاسی
محمد عالم افتخار: درفقر بینش ودانش، جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی

محمد عالم افتخار: درفقر بینش ودانش، جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی

  ـ مغز بشر؛ یک دستگاه جهانشناختی است! ـ برترین حماقت بشرِ امروز؛ مشقت انگاشتنِ...
July 21, 2014 in سیاسی
احمد سعیدی: اوضاع دروزیرستان شمالی وجنوبی وعملیات ناکام حکومت پاکستان

احمد سعیدی: اوضاع دروزیرستان شمالی وجنوبی وعملیات ناکام حکومت پاکستان

بعد از وقوع حوادث المناک یازدهم سپتامبر سال (2001) در واشنگتن و نیویارک که جان هزار...
July 20, 2014 in سیاسی
نجیب الرحمن شمال : چرا باید چنین شود؟

نجیب الرحمن شمال : چرا باید چنین شود؟

  درهفته گذشته مطلبی را تحت عنوان ” چراخارجی ها درمسایل داخلی ماهمیشه دست بلند...
July 18, 2014 in سیاسی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.