داکتر مسعوده قاضی : نماد زندگی ، اشعارمنتخب

داکتر مسعوده قاضی : نماد زندگی ، اشعارمنتخب

نماد زندگی نماد زندگی از عشق پیداست گهی سرکش ، گهی خاموش چو دریاست گهی امواج غم...
November 20, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
دبير:بگذاريم

دبير:بگذاريم

  بگذاريم چه بهتربهركارخير،اختلاف هاكناربگذاريم مرهم برزخم وطن هردفعه و...
November 01, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
یحیی دبیر: تغیر وتحول، اشعارمنتخب

یحیی دبیر: تغیر وتحول، اشعارمنتخب

    تغيروتحول هموطن بياتادروطن تغيروتحول رونما كنيم ديگرخردوبزرگ رابه رشدو...
October 10, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
داکترمسعوده قاضی: اشعار منتخب

داکترمسعوده قاضی: اشعار منتخب

  در چـشمِ من حـال و هـوایم را نخواهی دید تـبعـیـدِ بغضِ بـی صـدایـم را نـخواهی...
October 07, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
یحیی دبیر: صادقانه، اشعارمنتخب

یحیی دبیر: صادقانه، اشعارمنتخب

صادقانه بيا صادقانه پا بهر خدمت ميهن گذاريم كمى مرهم برزخم هاى اين وطن...
September 28, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
یحیی دبیر : گذارم ، اشعار منتخب

یحیی دبیر : گذارم ، اشعار منتخب

  گذاريم بيا بربى اتفاقى ها نقطه پايان گذاريم هرآنچه برصلاح مُلك بُود، همان...
September 23, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی : اشعار منتخب

مسعوده قاضی : اشعار منتخب

  سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم ولی دل به نامیدی نسپرده‌ایم چو گلدان خالی لب...
September 18, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
یحیی دبیر: جناب کرزای، اشعار منتخب

یحیی دبیر: جناب کرزای، اشعار منتخب

    جناب كرزاى ! جناب كرزاى ميرويد،دولت ناكاراراباخودببر ميراث شوم ، شرو...
September 11, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
یحیی دبیر: میکردم ، اشعار منتخب

یحیی دبیر: میکردم ، اشعار منتخب

    ميكردم اگربرمن قدرت ميبوداين ارگ ويران ميكردم خشتش ازظلم پاك، يك بناى...
August 30, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
یحیی دبیر: جفا ، اشعار منتخب

یحیی دبیر: جفا ، اشعار منتخب

جفا بنام دموكراسى دول غرب بس جورو جفاكردند تنفرونفاق،قتل وغارت به ملك ديگران به...
August 25, 2014 in وجیزه،طنز وشعر

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.