پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر پیام تبریکیه حزب متحد ملی و...

پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان
بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر بیانیه حزب متحد ملی وجبهه...

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

بنام خداوند توانا ودادگر پیام تبریکیه بمناسبت...

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر
بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر بیانیه حزب متحد ملی وجبهه...

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
یحیی دبیر: جفا ، اشعار منتخب

یحیی دبیر: جفا ، اشعار منتخب

جفا بنام دموكراسى دول غرب بس جورو جفاكردند تنفرونفاق،قتل وغارت به ملك ديگران به...
August 25, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی: اشعار منتخب

مسعوده قاضی: اشعار منتخب

تو هماني كه دلم لك زده لبخندش را او كه هرگز نتوان يافت همانندش را منم آن شاعر...
August 23, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
یحیی دبیر: اشعار منتخب

یحیی دبیر: اشعار منتخب

چه مي شد ؟ وگرماملت يكپارچه واحدميبوديم، چه ميشد پيرونظم وقانون و قواعد ميبوديم،...
August 10, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
غلام محمد احسان : اشعار منتخب

غلام محمد احسان : اشعار منتخب

وجدان جهان را بنگری جان می فروشند بحکم دین و وجدان می فروشند بعرب خا ینی، یهودی...
August 01, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی : اشعارمنتخب

مسعوده قاضی : اشعارمنتخب

هر کسی شعر مرا دید به لب نجوا کرد به جز آن عطرِ دل آرا که مرا حاشا کرد هر چه از هجر...
July 25, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
رحیم حبیبی : عشق ونفرت

رحیم حبیبی : عشق ونفرت

عشق و نفرت من عاشقم ؛ عاشق درد نهان عاشق ترکیده صحرای وطن عاشق تاکهای بیحاصل همه...
July 06, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
داکتر مسعوده قاضی: اشعار منتخب

داکتر مسعوده قاضی: اشعار منتخب

دانی چه گفت ملحد پیر فقیر ؟ گفت : ” گردون مرا شکست و زبون در قفس گرفت از گوش و هوش...
July 03, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
احمد جاوید: ازجوانی تا به پیری

احمد جاوید: ازجوانی تا به پیری

از جوانی تا به پیری واز پیری تا دم مرگ ؟؟؟!!!!!! ****************************** مسـت لا یعقل...
June 29, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
داکتر مسعوده قاضی: اشعار منتخب

داکتر مسعوده قاضی: اشعار منتخب

    سوز وطن  شب نیامد خواب به چشم ترم بر شدم با رنج و تب از بسترم  درد میهن دردلم جا...
June 08, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
داکتر مسعوده قاضی : اشعار منتخب

داکتر مسعوده قاضی : اشعار منتخب

ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟! ما دهان از گله بستیم و نگفتیم چرا؟! جای...
April 20, 2014 in وجیزه،طنز وشعر

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.