پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر پیام تبریکیه حزب متحد ملی و...

پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان
بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر بیانیه حزب متحد ملی وجبهه...

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

بنام خداوند توانا ودادگر پیام تبریکیه بمناسبت...

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر
بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر بیانیه حزب متحد ملی وجبهه...

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
بانو مروه سبحان: واین هم برای بچه های ارتش

بانو مروه سبحان: واین هم برای بچه های ارتش

لإله هاي بيرنگ ! لاله بي رنگ است شب چراغان نيست ماه غمگين است سرو تا خورده است كوه...
April 16, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
رحیم حبیبی: من اگرما شویم،آب چودریا شویم

رحیم حبیبی: من اگرما شویم،آب چودریا شویم

  من اگر ما شویم ، اب چو دریا شویم تو اگر ما نشوی؛ چشمه ی خشکساری من اگر ما شویم ،...
April 03, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
بانو مروه سبحان: ابوذرمعصوم

بانو مروه سبحان: ابوذرمعصوم

ابوذر معصوم ! خواب دیدم که باز “نیلوفر” با صدای که رنگ دریا بود با چه شوری...
April 03, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
داکترمسعوده قاضی : اشعار منتخب

داکترمسعوده قاضی : اشعار منتخب

  می رنجم از این فاصله هایی که زیادند  می رنجم از این بودن تقریبی_کم رنگ  می رنجم...
April 02, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی: اشعار منتخب

مسعوده قاضی: اشعار منتخب

  بهار آمد و گلزار نور باران شد … چمن ز عشق رخ یار لاله ‌افشان شد سرود عشق ز...
March 19, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی: بخش یازدهم، اشعار منتخب

مسعوده قاضی: بخش یازدهم، اشعار منتخب

  جز سایه ی خود هیچ طرفدار ندارید یوسف نفروشید که بازار ندارید پوسیده طنابِ نخیِ...
February 18, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی : بخش دهم ، اشعار منتخب

مسعوده قاضی : بخش دهم ، اشعار منتخب

گر چه آینه ام، خانه در لجن دارم مباد قسمت تان خانه ای که من دارم تکان دهنده ترین...
January 31, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی: بخش نهم ، اشعار منتخب

مسعوده قاضی: بخش نهم ، اشعار منتخب

     عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است در قر...
January 13, 2014 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی: بخش هشتم ، اشعار منتخب

مسعوده قاضی: بخش هشتم ، اشعار منتخب

تو مثل ابر بهاران به وقت بارانی که هر چه قدر بگویم بمان نمی مانی به کشف تو نرسیده...
December 27, 2013 in وجیزه،طنز وشعر
مسعوده قاضی : بخش هفتم ، اشعار منتخب

مسعوده قاضی : بخش هفتم ، اشعار منتخب

    یوه ورځ به دا جهان راپسې ګورې په ما خاورې به انبار وي زه به نه یم یوه ورځ به...
November 25, 2013 in وجیزه،طنز وشعر

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.