پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر پیام تبریکیه حزب متحد ملی و...

پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان
بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر بیانیه حزب متحد ملی وجبهه...

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

بنام خداوند توانا ودادگر پیام تبریکیه بمناسبت...

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر
بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر بیانیه حزب متحد ملی وجبهه...

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
تدویر سیمینار آموزشی شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویر سیمینار آموزشی شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویرسیمینار آموزشی شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان ( اسنادوارتباط / 10...
February 11, 2021 in مسایل سازمانی
جلسه كميته كار شوراى اروپاىي

جلسه كميته كار شوراى اروپاىي

شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان تدویر جلسه نوبتی اعضای کمیته کاری ومسئولین...
December 16, 2020 in مسایل سازمانی
جلسه نوبتی شورای آلمان حزب متحد ملی افغانستان

جلسه نوبتی شورای آلمان حزب متحد ملی افغانستان

تدویرجلسه نوبتی شورای آلمان حزب متحد ملی افغانستان ( اسناد وارتباظ / اول دسامبر 2020...
December 01, 2020 in مسایل سازمانی
جلسه کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

تدویرجلسه فوق العاده کمیته کاری شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان ( اسناد...
November 05, 2020 in مسایل سازمانی
تدویر جلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویر جلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویرجلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان ( اسناد وارتباط) 14...
January 14, 2020 in مسایل سازمانی
جلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید عزیز...
December 13, 2018 in مسایل سازمانی
جلسه کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

جلسه کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

  جلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپایی ح.م.م.ا. شام روز پنجشنبه مورخ 9 اکتوبر سال 2017...
November 11, 2017 in مسایل سازمانی
جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان امروز 18 عقرب 1396 هجری درشهر کابل تدویر یافت...
November 09, 2017 in مسایل سازمانی
جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویرگردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویرگردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 20 میزان 1396 هجری در شهر کابل تدویر...
October 14, 2017 in اخبار, مسایل سازمانی
بیوگرافی مرحوم سلطانعلی ارزگانی عضو هیأت رهبری حزب متحد ملی افغانستان

بیوگرافی مرحوم سلطانعلی ارزگانی عضو هیأت رهبری حزب متحد ملی افغانستان

بیوگرافی مختصر مرحوم سلطانعلی ارزگانی مرحوم سلطانعلی ارزگانی ولدعلی جان عضوهیأت...
October 12, 2017 in مسایل سازمانی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.