جلسه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویرگردید

جلسه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویرگردید

جلسه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 31 مارچ 2014 عیسوی از طریق شبکه...
April 01, 2014 in مسایل سازمانی
تفصیل خبر جلسه فعالین حزب متحد ملی افغانستان

تفصیل خبر جلسه فعالین حزب متحد ملی افغانستان

  تفصیل خبر جلسه فعالین حزب متحد ملی افغانستان عزیز خوانندۀ گرامی لطف نموده...
February 26, 2014 in مسایل سازمانی
راه افغان ارگان نشراتی حزب متحد ملی افغانستان

راه افغان ارگان نشراتی حزب متحد ملی افغانستان

  راۀ افغان عزیز خوانندۀ گرامی لطف نموده بالای لینک کلیک...
February 25, 2014 in مسایل سازمانی
جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

  جلسه وسیع هیات رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ ۲۵ جدی سال ۱۳۹۲ تحت ریاست...
January 21, 2014 in مسایل سازمانی
جلسه وسیع کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان دایر گردید

جلسه وسیع کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان دایر گردید

جلسه وسیع کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان به اشتراک محترم نورالحق...
January 07, 2014 in مسایل سازمانی
سیاست حزب متحد ملی افغانستان درقبال معضله سرحدات کشور

سیاست حزب متحد ملی افغانستان درقبال معضله سرحدات کشور

همسایگان را خداوند ارزانی میفرمائید ،اما تامین روابط نیک وظیفه همه همسایگان است....
December 22, 2013 in اخبار, مسایل سازمانی
جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

  جلسه نوبتی هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان به روز چهارشنبه 27 قوس 1392 هجری شمسی...
December 18, 2013 in مسایل سازمانی
دیدگاه واصول مبارزۀ حزب متحد ملی افغانستان

دیدگاه واصول مبارزۀ حزب متحد ملی افغانستان

حزب متحد ملی افغانستان – افغانستان کشوری مستقل، واحد و یکپارچه، دارای حاکمیت...
December 08, 2013 in اخبار, مسایل سازمانی
ابراز سپاس وامتنان: بمقام محترم هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

ابراز سپاس وامتنان: بمقام محترم هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

  ابرازسپاس وامتنان بمقام محترم هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان  اجازه دهید تا...
جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه هیآت رئیسه حزب، تحت ریاست محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان...
November 12, 2013 in مسایل سازمانی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.