اتل شمس:Is there such a mechanism as FREE TRADE?

اتل شمس:Is there such a mechanism as FREE TRADE?

Is there such a mechanism as FREE TRADE? A short evaluation of German economist of nineteen century, Friedrich List’s critique of free trade. The...
February 03, 2016 in REFLECTIONS
UN Split Over Russian Occupation of Crimea

UN Split Over Russian Occupation of Crimea

By Benny Avni As Russia moves against Ukraine, an emergency meeting of the Security Council settles nothing Eduardo Munoz/Reuters After meeting...
March 04, 2014 in REFLECTIONS
 Attal Shams:What were the core ideologies

Attal Shams:What were the core ideologies

What were the core ideologies and purpose of the welfare reforms introduced by Liberal government in the years preceding the WW1 in Britain? The...
February 13, 2014 in REFLECTIONS
Atal Shams: Which theory of global politics do you find the most convincing and

Atal Shams: Which theory of global politics do you find the most convincing and

Which theory of global politics do you find the most convincing and why? Within the essay various theories of global politics will be evaluated...
January 30, 2014 in REFLECTIONS
Why Taliban stormed the Lebanese restaurant in capital Kabul

Why Taliban stormed the Lebanese restaurant in capital Kabul

By GHANIZADA – Sun Jan 19 2014, 1:20 pm   By Nemat Sadat News Analysis: Friday’s targeted assassinations in Kabul, Afghanistan is the...
January 26, 2014 in REFLECTIONS
Deterioration of Indo-Pak Ties: Who is More to Blame?

Deterioration of Indo-Pak Ties: Who is More to Blame?

MAINSTREAM, VOL LII NO 1, DECEMBER 28, 2013 – ANNUAL 2013 Deterioration of Indo-Pak Ties: Who is More to Blame? By: Kuldip Nayar Pakistan...
January 17, 2014 in REFLECTIONS
Recalling Past Threats, Afghans in Tranquil Valley Work to Keep It That Way

Recalling Past Threats, Afghans in Tranquil Valley Work to Keep It That Way

By MATTHEW ROSENBERGJAN. 13, 2014 The New York Times Launch media viewer A fruit vendor by a roadside in the Panjshir Valley, a twisting 60-mile...
January 14, 2014 in REFLECTIONS
Gates: Obama grew frustrated over Afghanistan

Gates: Obama grew frustrated over Afghanistan

WASHINGTON (AP) — Former Defense Secretary Robert Gates asserts in a new memoir that President Barack Obama grew frustrated with U.S. policy in...
January 08, 2014 in REFLECTIONS
Karzai’s Dangerous Game

Karzai’s Dangerous Game

  By ANATOL LIEVEN Published: December 19, 2013 The New York Times LONDON — By defying Washington and delaying his signature on the...
December 26, 2013 in REFLECTIONS
Karzai’s Bet: U.S. Is Bluffing in Warning on Security Pact

Karzai’s Bet: U.S. Is Bluffing in Warning on Security Pact

Karzai’s Bet: U.S. Is Bluffing in Warning on Security Pact By ROD NORDLAND and ALISSA J. RUBIN Published: November 26, 2013 KABUL, Afghanistan...
December 08, 2013 in REFLECTIONS

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.