ملک ستیز: موقف دادگاه عالی ستره محکمه پیرامون سنگسار چیست؟

ملک ستیز: موقف دادگاه عالی ستره محکمه پیرامون سنگسار چیست؟

 دادگاه عالی، عالی‌ترین مرجع قضایی در افغانستان است که به هدفِ نظارت و قضاوت بر...
November 06, 2015 in حقوقی
محمد عالم افتخار: ملاها ،چقدر مسلمان استند؟

محمد عالم افتخار: ملاها ،چقدر مسلمان استند؟

یکی از مناطق پرنفوس افغانستان که در ماه های اخیر؛ توسط آفت سیلاب درهم کوبیده شد و...
ملک ستیز: اگر رئیس جمهور برخلاف منافع ملی عمل کند، میکانیزمی برای حساب دهی هست؟

ملک ستیز: اگر رئیس جمهور برخلاف منافع ملی عمل کند، میکانیزمی برای حساب دهی هست؟

این پرسش را دوستان زیادی از دیدگاه حقوقی مطرح کرده‌اند. بر بنیاد اصول و ارزش‌های...
December 22, 2013 in حقوقی, سیاسی
ملک ستیز: مصونیت قضایی چیست؟

ملک ستیز: مصونیت قضایی چیست؟

بحث مصونیت قضایی، مهم‌ترین مؤلفه قرارداد امنیتی میان دولت‌های افغانستان و...
December 20, 2013 in حقوقی, سیاسی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.