نجیب الرحمن شمال: بازی باآرای پاک مردم، بازی باسرنوشت سیاسی کشوراست

نجیب الرحمن شمال: بازی باآرای پاک مردم، بازی باسرنوشت سیاسی کشوراست

  به اساس همان حدس وگمان ها وپیش بینی های معین ازجانب تحلیل گران سیاسی ومنتقدین...
قابل توجه تیم تحول وتداوم

قابل توجه تیم تحول وتداوم

 به دنبالِ پخشِ نوار صوتی امرخیل توسطِ تیم اصلاحات و همگرایی، سخنگویان و...
نشر یک سند ثبوتی برخیانت یک خاین

نشر یک سند ثبوتی برخیانت یک خاین

تیم اصلاحات و همگرایی به دنبال قطع تمام روابط با کمیسیون نا مستقل انتخابات،...
دوکتور نوید پارسا:خاموشی ادارات عدلی و قضایی درقبال جرم مشهود

دوکتور نوید پارسا:خاموشی ادارات عدلی و قضایی درقبال جرم مشهود

امر خیل و اتفاق در جرم کمیسیون های انتخاباتی همه شهروندان افغانستان جریان متوقف...
احمد سعیدی: انتخابات وباورکاذب

احمد سعیدی: انتخابات وباورکاذب

از سالهاست که  در زیر نور خورشید اندیشه  دموکراسی ومردم سالاری برف عمر را ذوب...
 محترم داکتر عبدالله عبدالله  رهبر تیم اصلاحات وهمگرائی: کمیسیون های انتخاباتی فاقد اعتبار وکارشان مردود است

محترم داکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات وهمگرائی: کمیسیون های انتخاباتی فاقد اعتبار وکارشان مردود است

داکتر عبدالله عبدالله رهبرتیم اصلاحات و همگرایی خطاب به کمیسیون های نا مستقل...
ما رابطه خویشرا با کمیسیون های انتخابات و شکایت های انتخاباتی به حالت تعلیق و شمارش آراء را متوقف می سازیم

ما رابطه خویشرا با کمیسیون های انتخابات و شکایت های انتخاباتی به حالت تعلیق و شمارش آراء را متوقف می سازیم

تیم اصلاحات و همگرایی در تصمیمی تاریخی و در دفاع از آرای مردم افغانستان: تیم...
 سه مسله مهم واساسی برای تیم اصلاحات وهمگرائی وآیندۀ کشور

سه مسله مهم واساسی برای تیم اصلاحات وهمگرائی وآیندۀ کشور

امروز  25 جوزای  سال 1393 خورشیدی در جلسه رهبری “اصلاحات و همگرایی” به رهبری...
مردم ازما حمایت کردند، نتیجه هم کاملأ مشخص است

مردم ازما حمایت کردند، نتیجه هم کاملأ مشخص است

  محترم داکتر عبدالله عبدالله در نشست خبری پس از ختم انتخابات در کابل:  مردم از ما...
اشتراک هیأت رهبری حزب متحد ملی افغانستان درانتخابات 24 جوزای 1393 خورشیدی

اشتراک هیأت رهبری حزب متحد ملی افغانستان درانتخابات 24 جوزای 1393 خورشیدی

  امروز 24 جوزای 1393 خورشیدی مرحله دوم ،سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان...

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.