احمد سعیدی: دیروز دشمنی امروز دوستی فردا چه؟

احمد سعیدی: دیروز دشمنی امروز دوستی فردا چه؟

به تاریخ 20 نومبر 2014 هئیت 41 نفری تحت ریاست سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه وارد پاکستان...
November 26, 2014 in سیاسی
محمد عالم افتخار: جوانان افغانستان!علیه پیرسالاری وجوانمرگی آگاهانه ومتحدانه به پاخیزید

محمد عالم افتخار: جوانان افغانستان!علیه پیرسالاری وجوانمرگی آگاهانه ومتحدانه به پاخیزید

                                                    (قسمت دوم)     فصل اول:...
محمد ابراهیم سکندری: زندان های مخفی سیا بعد ازحادثه یازدۀ سپتامبر

محمد ابراهیم سکندری: زندان های مخفی سیا بعد ازحادثه یازدۀ سپتامبر

  بعد ازیازدۀ سپتامبرسال2001  عیسوی سازمان استخباراتی سیا غرض دستگیری و بازپرسی...
November 22, 2014 in سیاسی
محمد نصیر فیاض: کنفرانس لندن میزبان حکومت بدون کابینه افغانستان

محمد نصیر فیاض: کنفرانس لندن میزبان حکومت بدون کابینه افغانستان

  اختلاف نظرها میان رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله رئیس اجرایه حکومت (وحدت ملی) بر...
November 22, 2014 in سیاسی
ملک ستیز: رهبران ارتودوکس وقبیله ها، مانع نوگرایی درافغانستان

ملک ستیز: رهبران ارتودوکس وقبیله ها، مانع نوگرایی درافغانستان

مهمان‌خانه‌های کابل، شاهد رفت‌وآمد گروه‌های بزرگی از سران اقوام و قبایل هستند...
November 22, 2014 in سیاسی
محمد نصیر فیاض: پرویز مشرف ،آغاز جنگ نیابتی هندوستان وپاکستان

محمد نصیر فیاض: پرویز مشرف ،آغاز جنگ نیابتی هندوستان وپاکستان

پرویز مشرف، سابق رئیس جمهور پاکستان در گفتگو با آژانس خبری فرانسه گفته است، با...
November 20, 2014 in سیاسی
نجیب الرحمن شمال: حکومت وحدت ملی نباید سکوت نماید

نجیب الرحمن شمال: حکومت وحدت ملی نباید سکوت نماید

  ضمن اتحاف دعاونیایش به روان پاک شهدای گلگون کفن ملکی ونظامی ایکه به اثرحوادث...
November 20, 2014 in سیاسی
محمد عالم افتخار: جوانان افغانستان، علیه پیرسالاری وجوانمرگی ،اگاهانه ومتحدانه به پا خیزید

محمد عالم افتخار: جوانان افغانستان، علیه پیرسالاری وجوانمرگی ،اگاهانه ومتحدانه به پا خیزید

  ـ سال تا سال خیلی بیشتر از آنچه افراد به پیری میرسند؛ جوانان بر جمعیت کشور؛...
احمد سعیدی : بازی تازه ای چین وپاکستان میتواند دست امریکا را از افغانستان کوتاه کند

احمد سعیدی : بازی تازه ای چین وپاکستان میتواند دست امریکا را از افغانستان کوتاه کند

  در این روز های نه چندان دور پاکستان و چین اظهار میدارند که ما صادقانه به دنبال...
November 20, 2014 in سیاسی
متن مصاحبه محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان با ژورنالستان ایالات متحد امریکا

متن مصاحبه محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان با ژورنالستان ایالات متحد امریکا

  حزب متحد ملی افغانستان پیوسته بگذشته پیرامون بهبود وضعیت سیاسی ، نظامی ،...
November 19, 2014 in سیاسی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.