پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر پیام تبریکیه حزب متحد ملی و...

پیام تبریکیه حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان
بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر بیانیه حزب متحد ملی وجبهه...

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

بنام خداوند توانا ودادگر پیام تبریکیه بمناسبت...

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر
بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

بنام خداوند توانا ودادگر بیانیه حزب متحد ملی وجبهه...

بیانیه حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
رحیم حبیبی: افغانستان درکجای دموکراسی استاده است ؟

رحیم حبیبی: افغانستان درکجای دموکراسی استاده است ؟

این سوالیست که همیشه دماغم را چون مخرج ویران شده لانه زنبور ؛ میازارد و راه حل های...
July 11, 2014 in سیاسی
نجیب الرحمن شمال: چرا خارجی ها درمسایل داخلی ما همیشه دست بلند دارند؟

نجیب الرحمن شمال: چرا خارجی ها درمسایل داخلی ما همیشه دست بلند دارند؟

این مسئله درطی چندین سده درادوارمختلف تاریخ کشورما راه اندازی گردیده وبه کمک...
July 09, 2014 in سیاسی
یاسین بیدار: چگونه بحران را لگام بزنیم؟

یاسین بیدار: چگونه بحران را لگام بزنیم؟

در هفته ایکه سپری گردیدبار بار  قلم و کاغذ را گرفتم تا در باره اوضاع جاری کشور...
July 09, 2014 in سیاسی
احمد سعیدی:1، عبور از تنگنائی سیاست درافغانستان 2، دموکراسی آمیخته با دیکتاتوری

احمد سعیدی:1، عبور از تنگنائی سیاست درافغانستان 2، دموکراسی آمیخته با دیکتاتوری

عبور از تنگنائی سیاست در افغانستان در کشور ما افغانستان حقایق تلخی وجود دارد که...
June 30, 2014 in سیاسی
محمد عالم افتخار: عمیق ترین راز های پشت پردۀ انتخابات وبحران انتخاباتی افغانستان

محمد عالم افتخار: عمیق ترین راز های پشت پردۀ انتخابات وبحران انتخاباتی افغانستان

+ عربستان “سعودی با دادن 100 ملیون دالر به اشرف غنی و دادن اطمینان به کرزی که می...
June 30, 2014 in سیاسی
محمد ابراهیم سکندری: چگونه سلامتی پروسه انتخابات تأمین گردد

محمد ابراهیم سکندری: چگونه سلامتی پروسه انتخابات تأمین گردد

افغانستان کشور عزیز ما درمقطع بسیار دشوار وپر تلاطم حیات سیاسی خود قرار دارد،...
June 29, 2014 in سیاسی
نجیب الرحمن شمال: بازی باآرای پاک مردم، بازی باسرنوشت سیاسی کشوراست

نجیب الرحمن شمال: بازی باآرای پاک مردم، بازی باسرنوشت سیاسی کشوراست

  به اساس همان حدس وگمان ها وپیش بینی های معین ازجانب تحلیل گران سیاسی ومنتقدین...
محمد عالم افتخار: چنگال های اختاپوت( گنگ بیروت) درگلوی مردم افغانستان

محمد عالم افتخار: چنگال های اختاپوت( گنگ بیروت) درگلوی مردم افغانستان

                                   (پاسخ به یکی از «رفقای پرچمی») با عرض سپاس از...
June 22, 2014 in سیاسی
موری که مارشد

موری که مارشد

مافیای تقلب در همبستگی کامل از ارگ تا کمیسیون انتخابات، به شدت تلاش دارند تا...
June 21, 2014 in سیاسی
ع.م.اسکندری: چرا ازداکتر اشرف غنی احمد زی حمایت نمیکنم؟

ع.م.اسکندری: چرا ازداکتر اشرف غنی احمد زی حمایت نمیکنم؟

  در روزهای پسین دور دوم انتخابات افغانستان موضع گیری برخی از دوستان قدیمی به نفع...

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.