پیام تبریکیه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت قهرمانی تیم ملی فوتبال کشور

 

nupalogo

پیام تبریکیه

 هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

21.06.1392

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان مراتب تبریکات خویشرا بمناسبت کسب قهرمانی تیم ملی فوتبال کشور درمسابقات جنوب آسیا برای کافه ملت غیور ، شجاع وقهرمان کشور تقدیم میدارد. واقعأ جوانان قهرمان ما امروز برای بار نخست این افتخار را درتاریخ پنجهزار ساله کشور با خط زرین ثبت نمودند که باعث مباهات ما وتمام مردم کشور میباشد . حصول این قهرمانی نتیجه درک جوانان از مفاهیم کلمات وحدت ملی ، منافع ملی  وهویت ملی ما میباشد که قابل تحسین وتمجید است . باید این قهرمانان مورد توجه و مواظبت دایمی دولت وسایر نهاد های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور قرار گیرند.

ازآن جاییکه به حزب متحد ملی افغانستان تعلق میگیرد ، حزب متحد ملی افغانستان  با توجه به اینکه جوانان بمثابه نیروی بالنده وسازنده کشور اند ، تربیه وپرورش ذهنی ، جسمی و فکری انان را مطابق خواست زمان و مرحله بازسازی افغانستان ازوظایف عمده خویش دانسته ،با ایجاد بنیاد جوانان سعی بلیغ مینماید تا آن مسوولیت را  آگاهانه و موفقانه، انجام دهد  .

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان یکبار دیگر این موفقیت بزرگ را برای تمام هموطنان عزیز وشریف  کشور تبریک وتهنیت عرض میدارد.

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.