پیام تبریکیه شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی

nupalogo

پیام تبریکیه

شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان

مورخ 21 میزان 1392

شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان حلول عید سعید اضحی را برای کافه ملت متدین کشور تبریک وتهنیت عرض میدارد .

هموطنان گرامی !

اینبارهم پیوسته به گذشته عید سعید اضحی را درحالی خوش آمدید واستقبال مینمائیم که جو سیاسی وامنیتی کشور بیشتر بوخامت گرائیده است واین همه چالش ها، ناشی ازعملکرد های غیر مسوولانه و اتخاذ تصامیم نادرست دولت درقبال اوضاع سیاسی و امنیتی  کشور میباشد . ما متیقن استیم که مردم  شریف ما برداشت خویشرا از سیاست های ماجراجویانه اجانب و اعمال شان نسبت به منافع علیای کشور نموده اند . ما به هیچ کس اجازه آنرا نمیدهم تا وحدت ملی ، هویت ملی ، حاکمیت ملی ما را صدمه زده وازآن برای منافع شان استفاده نمایند . تمام تصامیم بزرگ وبا اهمیت که به سرنوشت مردم و کشورعزیزما تعلق میگیرد، باید ازطریق مراجع قانونی و حقوقی کشور اتخاذ گردد وهمچنان هیچ تصمیم غیر قانونی که مردم را ازرفتن بطرف انتخابات سالم و دموکراتیک بازدارد ، مورد قبول وپذیرش ما قرار نخواهد گرفت . ما سعی بلیغ خواهیم نمود تا اراده برحق مردم درانتخابات آینده کشور انعکاس و تحقق بیابد و با انتخاب یک دولت واقعأ مردمی وکارا درجهت تامین رفاه وآسایش مردم، گام های عملی و استوار برداشته شود .

مردم شرافتمند ومعزز!

با اغتنام از فرُصت یکبار دیگر روزهای عید خوش توأم با صحتمندی را برای شما مردم غیور ، متین و بادیانت کشورعزیز خواهانیم.

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.