کمیته کاری شورای رهبری ائتلاف ملی تشکیل جلسه نمود

etelaf

کمیته کاری شورای رهبری ائتلاف ملی: مصالحه ملی و پیمان امنیتی نباید با انتخابات ربط داده شود

کمیته کاری شورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان در نشستی اوضاع جاری کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این نشست که صبح یکشنبه سوم قوس تحت رهبری داکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان برگزار گردید، اوضاع سیاسی، امنیتی و مخصوصاً تشکیل جرگه مشورتی و بررسی پیمان امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیته کاری شورای رهبری ائتلاف ملی در مورد محتویات پیمان امنیتی با امریکا دیدگاه ها و نظرات خود را ابراز داشته و نکات مثبت و کاستی های آن را مشخص ساختند.

در این نشست تاکید صورت گرفت که با توجه به مذاکرات طولانی هیئت های مذاکره کننده و بحث های نسبتاً دقیقی که صورت گرفته و متن آن نهایی شده است و رهبری امریکا و افغانستان روی آن توافق کرده اند – که از متن نامه ی اوباما به آقای کرزی نیز استفاده می شود،- جمع آوری دیدگاه های اعضای جرگه یا نمایندگان مجلس در تغییر متن پیمان بی تاثیر است. چرا که هر نوع دیدگاه و طرح جدید ، ایجاب مذاکرات جدیدی را می کند . بهتر بود که هیئت مذاکره کننده افغانی از همان آغاز با ملاحظه ظرافت های منافع ملی افغانستان، جدی تر و دقیق تر برخورد می کرد.

کمیته کاری شورای رهبری ائتلاف ملی با اشاره به موقف گیری های پرسش بر انگیز آقای کرزی در قبال این پیمان تاکید کرد که رئیس جمهور به جای صداقت با مردم و اتخاذ مواضع شفاف در قبال مسایل مهم ملی همواره با شگردها و ترفند های گمراه کننده با افکار عامه برخورد کرده و در تمام زمینه ها ، منافع شخصی خود را بر منافع ملی مردم افغانستان ترجیح می دهد.

کمیته کاری شورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان در مورد عدم اشتراک اعضای ائتلاف ملی در جرگه مشورتی اظهار داشت که ائتلاف ملی با احترام به لوی جرگه قانون اساسی تاکید می کند که نباید با تشکیل هر نوع جرگه ای ااحترام وحرمت جرگه قانونی افغانستان شکسته شود و همچنین به شخصیت های دعوت شده که نظراتشان پس از نهایی شدن متن پیمان تاثیری ندارد ، بی حرمتی صورت می گیرد.

در این نشست تاکید صورت گرفت که آقای کرزی نباید موضوعات مصالحه ملی و امضای پیمان امنیتی را با مسئله انتخابات گره بزند و از این موضوعات ، بهره گیری های فرصت طلبانه و باجگیرانه نماید.

کمیته کاری شورای رهبری ائتلاف ملی با اشاره به ضرورت همکاری جامعه ی بین المللی با افغانستان و اهمیت عقد پیمان های همکاری تاکید کرد که این نوع پیمان ها باید از مجرای قانونی و مطابق با مکانیزم های معمول حقوقی مصرح در قوانین دو کشور افغانستان و امریکا مورد تایید قرار گیرد.

کمیته کاری ائتلاف ملی ، این صحبت آقای کرزی را که گویا اول باید پارلمان متن پیمان امنیتی را مورد تایید قرار دهد وبعد رییس جمهور آن را امضاء نماید ، ترفند دیگری از طرف آقای کرزی شمرد که سبب گمراهی افکار عامه می شود ، چراکه پرنسیب ومجرای قانونی چنان است که متن پیمان را اول، رییس جمهور امضاء می کند وبعد جهت رد یا تایید به پارلمان کشور فرستاده می شود. پارلمان نیز می تواند آن را یا بصورت کل تایید کند ویا بصورت کل رد نماید وحق جرح وتعدیل را ندارد.

کمیته کاری ائتلاف ملی با اتخاذ تصامیم وفیصله هایی به نشست خود پایان داد.

یکشنبه 3 قوس 1392

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.