بمناسبت هفده همین سالگرد وفات مرحوم ببرک کارمل رئیس جمهور سابق جمهوری دموکراتیک افغانستان ورهبر فقید حزب دموکراتیک خلق افغانستان

rafiq karmal

هدف اساسی ما این است که در سرتاسر کشور چنان شرایطی فراهم آورده شود تا تمام مسایل ملی مورد بحث کشور درفضای انسان دوستانه، دموکراتیک، آزاد و حسن اعتماد، همکاری و هماهنگی، برادری وبرابری بطور دستجمعی بشیوۀ صلحجویانه وبرمبنای اصل منافع و مصالحه ملی و بدون توسل به سلاح حل وفصل گردد . (ببرک کارمل)

هیأت تحریر سایت مهروطن هفده همین سالگرد وفات مرحوم ببرک کارمل رئیس جمهور سابق جمهوری دموکراتیک افغانستان و رهبر فقید حزب دموکراتیک خلق افغانستان را برای تمام اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان ومردم شریف کشور تسلیت عرض میدارد.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.