یاسین بیدار: بیانیه کنفرانس شورای اروپائی

بسم الله الرحمن الرحیم

 bidar

دوستان عزیز

سلام بر شما

اجازه دهید قبل از همه از نام کمیته تدارک کنفرانس حاضر از تشریف آوری تک تک شما عزیزان ابراز سپاس و امتنان کنم که از راه های دور و از کشور های مختلف با قبول زحمت به این جا تشریف آوردید. تشکر از شما. قبول این همه زحمت از جانب شما عزیزان بیانگر علاقه تان به سر نوشت سازمان اروپائی تان است.

دوستان گرانقدر : کنفرانس امروز شما در حالی دایر میگردد که اوضاع مایوس کننده و غیر قابل پیش بینی در داخل کشور سایه افگنده است. اوضاعیکه پس از ده سال تلاش جامعه بین المللی و مردم افغانستان و صرف صد ها ملیارد دالر, امروز ضمانت حفظ ثبات و دست آورد های ده سال سپری شده را ندارد. خطر بر گشت نظام طالبی مردم را تهدید میکند. رهبران محافظه کار جهادی در تلاش اند تا قدرت را برای همیشه در قبضه خود نگهدارند و برای این منظور دست به تقلا و مانور می زنند و اگر اوضاع بدین منوال ادامه یابد , دیر و یا زود , کشور در عمق یک فاجعه دیگر سقوط خواهد کرد. مردم از موجودیت یک دستگاه فاسد که بی ثباتی اوضاع آنرا هر روز فاسد تر میکند به ستوه آمده اند. مردم از صد ها مشکل زندگی رنج می برند.

در چنین اوضاعی که سر نوشت کشور تا یکسال دیگر رقم خواهد خورد ,حزب متحد ملی افغانستان بحیث یک حزب ملی گرا, سیکولار و عمیقا دموکرات عضو ائتلاف ملی, بزرگترین اجماع ملی افغانها, در کنار دیگر احزاب و شخصیت هایکه برای آینده کشور راه واحد بیرون رفت را مطرح می نمایند, جایگاه خود را یافته است. حزب ما بحیث مسئول کمیته اجرائیه ائتلاف ملی در واقع در نفس ومرکز ائتلاف قرار گرفته است. حزب ما بحیث موثر ترین شاخه برامده از بقایای دیروز با بر خورد پراگماتیک , و با پیش کشیدن طرح ها و بر نامه های موثر و قابل تطبیق در شرایط کنونی کشور , توانسته است در سیاست های بزرگ ملی بحیث یک حزب مطرح , جایگاه خود را بیابد, که برای ما مایه افتخار و مباحات است.

تجدید حیات سازمان اروپائی ما , در تحت این اوضاع, بحیث جزئی از جریان عظیم روشنفکری و ترقیخواه کشور, گامی است مثبت و در استقامت خواست ها و آرزو های مردم افغانستان.

دوستان

یکسال قبل از امروز حزب متحد ملی در اروپا پس از یک دوره انحطاط و پراگندگی که در نتیجه شکست وحدت بر ما تحمیل گردید , دوباره سر بلند نمود و خود و اندیشه های خود را یکبار دیگر مطرح ساخت. دوره تجزیه و انحطاط بسیار طولانی نبود اما اثرات منفی عمیق از خود بجا گذاشت و هنوز ما لکه های آن را بر روی روابط دو جانبه و حتی بر روی فضای کاری مان حس میکنیم.

سال گذشته در کنفرانس اول سازمان اروپائی ما پس از تجدید حیات حزب متحد ملی, به شما عزیزان عرض کردم که ما در پروسه وحدت صادقانه و صمیمانه گام گذاشته بودیم , تا حدی که همه پل های عقبی را شکستیم. به همین سبب پس لگد شکست وحدت, ما را شدیدا متلاشی واز هم پاشیده ساخت.

دوستان

سالی که سپری گردید از بسیاری نقاط نظر سال پر بار و آموزنده بود. ما توانستیم به کمک هم بنای فروریخته متحد ملی در اروپا را مرمت و دوباره سازی کنیم وکار ها و فعالیت های حزب را رویهمرفته طبق برنامه در استقامت های مختلف سمت دهی نمائیم. اما این دوباره سازی و اعمار مجدد کار ساده هم نبود. باید اذعان کنم که سالیکه گذشت همچنان مملو از دشواری ها , سوء تفاهمات, مشاجرات و سرد وگرم شدن فضای کار و روابط ما نیز بود.

ما عملا با یک بحران کثیرالجوانب رو برو بودیم که بود ونبود سازمان را زیر سوال قرار میداد. یاباید سازمان اروپائی میداشتیم و یا نمی داشتیم. تلاش پیگیر تحت عناوین مختلف در سمت نفی سازمان اروپائی صورت میگرفت.

در کنفرانس سال پار من در رابطه به ضرورت احیای مجدد سازمان اروپائی این دو سوال ساده را مطرح نمودم. که 1- “چی بسازیم و چگونه بسازیم؟ و 2- پیام ما چیست و مخاطب ماکیست؟”.

از نظر من پاسخ به این سوال ها در واقع اساس و بنیاد تمام ساختار های سیاسی کنونی را تشکیل میدهد که در داخل و خارج کشور بوجود آمده اند. همچنان پاسخ به این سوال ها اساس نارامی های داخلی و ذات البینی مار ا نیز می سازد.

رویکرد با این سوال ها سبب شد که سال گذشته کار ما با بحران آغاز شود و همان بحران که قبل از کنفرانس آغاز شده بود در واقع جسته گریخته در سراسر سال ادامه یافت. در نتیجه کار پیگیر و دسته جمعی, ما توانستیم قسمت اعظم دشواری ها را رفع و به سوالات رفقا پاسخ ارائه نمائیم . اما تا جائیکه دیده می شود هنوز هم دشواری ها صد در صد رفع نشده است.

در جلسه شورای اروپائی که در ماه اوکتوبر سال گذشته دایر نمودیم رفقا در مجموع در آن اشتراک ورزیدند و امروز خوشبختانه سازمان اروپائی را در کلیت آن احیا نمودیم که شما بحیث نماینده های صفوف حزب در کار کنفرانس اشتراک ورزیده اید. و امروز در نتیجه تلاش هدفمند دسته جمعی, سازمان اروپائی ما از میان این دشواری ها نه تنها زنده برامد که قوی تر و مصمم تر از گذشته وارد عرصه شده است.

دوستان

ما از همان آغاز سال , پلانهای کار سه ماهه روی دست گرفتیم و سازمان اروپائی را در راه تطبیق آن بسیج نمودیم. پلان کار ما اساسا در سه عرصه متمرکز شده بود. عرصه تبلیغ و آموزش- تشکیلات و مسایل مالی.

گرچه تطبیق پلان با دشواری ها و دست بندی ها توام بود, اما خوشبختانه در نتیجه تلاش شباروزی رفقا توانستیم پیش رفت هائی داشته باشیم. و امروز تشکیل ساز مان در چوکات منظم افتیده است.

در بخش امور مالی توانستیم ح/ع های یکساله را جمع آوری و ازجمله پول های جمع آوری شده بخشی را به کابل فرستادیم و بخشی را هم برای مصرف سایت پرداختیم.

در کنفرانس سال گذشته یکی از موارد ناراحتی ها و انتقاد ما ضعف رابطه سازمان اروپائی با مرکز حزب در کابل , عمدتا در رابطه به انعکاس فعالیت های حزب در داخل کشور, در اروپا بود. خوشبختانه این نقیضه تا حدود زیادی مرفوع گردیده و امروز فعالیت های حزب در داخل افغانستان به سرعت و منظم در سایت وطن انعکاس می یابد.

همچنان ما در مورد وارد آوردن تغیرات در سایت وطن حرف هائی داشتیم که در برنامه کار ما نیز انعکاس یافت. در این مورد گرچه تطبیق پلان کار ما طبق پیش بینی و دلخواه ما عملی شده نتوانست اما با آنهم در نشرات سایت تغیرات چشم گیر رو نما گردیده است.

ما همچنان توانستیم بخش زبان انگلیسی را که در پلان کار ما شامل بود در سایت علاوه نمائیم که رویهمرفته با واکنش های مثبت روبرو شده است. در این استقامت قابل یاد اوری است که ما یک بروشور به زبان انگلیسی تهیه نمودیم که معرف حزب متحد ملی افغانستان و فعالیت های آن می باشد. امروز از سایت وطن بصورت اوسط روزانه 11 هزار نفر دیدن میکنند. این رقم در ماه نومبر سال گذشته, یعنی شش ماه قبل 2500 بود.

در این بخش ما همچنان سیمینار ها و بر نامه هائ آموزشی هم داشتیم اما آنطوریکه شاید و باید موفق به تطبیق پلان نشدیم. همانطوریکه نتوانستیم از بخش مشورتی سازمان اروپائی نیز استفاده نمائیم.

دوستان عزیز

چنانچه در بالا عرض کردم که ما با درد سر های ظاهرا پیش پا افتاده ولی عینی و جدی مواجه بودیم که شما هم میتوانید در زمینه نظریات تان را ارائه نمائید. برای ریشه کن کردن این پرابلم ها ایجاب میکند تا نگاه گذرا به آن بیاندازیم.

1- مفکوره مستقل ساز ی سازمانهای کشوری و ضرورت و یا عدم ضرورت داشتن یک سازمان اروپائی. یکعده رفقا این طرح را خیلی جدیانه و با حرارت مطرح و مدت طولانی آنرا دنبال نمودند. باور ما این است که داشتن یک سازمان اروپائی بحیث حلقه وصل وتنظیم کننده فعالیت ها بخصوص مسایل تبلیغاتی در اروپا دارای اهمیت ویژه است. بدون آن حزب متحد ملی دراروپا از هم می پاشد. زیرا ظرفیت و توانائی کادر های این حزب در تمام کشور ها یکسان نمی باشد. در جائیکه کادر ها ورزیده تر اند شاید سازمان زنده بماند و در جاهائیکه امکان کادری محدود باشد سازمانها بصورت طبعی از بین می روند. بنا به یک مرکز واحد که بتواند حزب را تمثیل کند ضرورت است. افزون بران در مرکز حزب در کابل هم دست بندی هائی زیاد اداری جهت تنظیم رابطه با کشور های مختلف وجود دارد که نمی توانند برای هر کشور یک نفر مسئول تعین کنند.

2- مساله وحدت و همسوئی با احزاب و سازمانها. این مساله گرچه در موردش در جلسات بحث های فراوان داشته ایم و نوشته هائی هم در موردش در سایت انتشار داده ایم. اما بحیث تکرار احسن ارزش بر رسی مجدد را دارد.

مییخواهم یکبار دیگر به توجه شما عزیزان برسانم که ما هرگز با وحدت ها مخالفت نداشته ایم و نداریم اما همیشه طرفدار آن بوده ایم که اول: تجارب ناکام را نادیده و تحلیل ناکرده نگذریم . بر داشتن هر گام عاقبت نیاندیشانه اعتبار حزب و اعضای آن را شدیدا صدمه می زند. نباید بار بار به امید آب به سوی سراب رفت. دوم: برای یکی شدن باید صد در صد فکر های مان را یکی کنیم. این مساله حتی در میان اعضای یک حزب هم میتواند مطرح شود. وقتی اعضای یک سازمان در همه امور هم فکر نمی باشند و اندیشه های یکدیگر را هم تحمل کرده نمی توانند آن سازمان محکوم به از هم پاشیدن است.

در نوشته ایکه به همین منظور تحت عنوان ( باز وحدت میکنیم) انتشار داده ایم , تاکید نموده ام که حزب متحد ملی افغانستان بحیث شاخه برامده از دیروز از لحاظ فکری ,اندیشه های چها ر دهه قبل جریانات چپ کشور را غیر قابل تطبیق میداند وبرای امروز و فردای کشور نشنلزم , سیکولاریزم, دموکراسی , عدالت اجتماعی را بحیث عرصه های اصلی مبارزه مطرح می نماید. باور ما این است که با این الترناتیف , جریانات ترقیخواه کشور میتوانندخود را در برابر بنیاد گرائی و فاناتاسیزم از یکسو و مداخله و حضور اجنبی در داخل کشور از سوی دیگر, مطرح نمایند. ودر راه رفع فقر و بی روزگاری اقشار و طبقات مستضعف جامعه به مبارزه بپردازند.امروز میخواهم با استفاده از فرصت واز عقب این تربیون با اعتبار یکبار دیگر با صراحت ابراز بدارم که وقتی میگویم فکر واحد منظور ما همفکری در همین عرصه هاست. سازمانها , حلقات و شخصیت هائیکه در این عرصه ها با ما همفکر اند دروازه حزب ما بر روی شان باز است. ما حاضریم با چنین حلقات و شخصیت ها به مذاکره و مفاهمه بپردازیم و برای یکی شدن به توافق برسیم.

باید خاطر نشان کنم که در لحظاتیکه دیگر سازمانهای به اصطلاح همسو نتوانسته اند انسجام درونی شان را حفظ نمایند و پراگندگی بر این سازمانها مستولی شده است, حزب متحد ملی افغانستان میتواند به محل تجمع و امید عناصر ترقیخواه وطن مبدل شود. برای این منظور ما در گام اول به سکون و آرامش درونی و دوم به ثبات سیاسی و تشکیلاتی نیاز مبرم داریم تا بتوانیم متحد ملی در اروپا را به جزیره ثبات مبدل کنیم.

3 – در مورد تشکیل و تعین مسئولین. قابل یاددهانی است که در میان فعالان سیاسی ما و تشکلاتیکه ما در طی ده سال اخیر روی کار آورده ایم , بزرگترین معضله مساله تشکیل بوده است. در نوشته هائیکه تا حال در این ارتباط انتشار داده ایم سعی نموده ایم تا آنرا ریشه یابی کنیم وپیشنهادات مشخص برای رفع این نقیصه ارائه نموده ایم.

باید به توجه شما عزیزان برسانم که ما در کنفرانس سال گذشته تشکیل جدیدی را مطرح و در منصه تطبیق قرار دادیم. هیات های رئیسه و اجرائیه را با یک کمیته کار 7 نفری تعویض نمودیم. تا جائیکه دیده می شود هنوز هم باید این کمیته کوچکتر شود.

چیز دیگری که نسبت به ساختار مهمتر است انتخاب مسئولین است. تجربه نشان داد که زمان آنکه از شعبات کاری سازمان اروپائی بحیث وسیله خوش سازی افراد استفاده شود سپری شده است.

سازمان اروپائی به افراد با تجربه و داوطلب و وفادار نیاز دارد تا بتوانیم برنامه های مان را عملی نمائیم. وقتی یک سازمان نتواند برنامه های خود را عملی نماید بقا کرده نمی تواند. هر کاندید در مورد پستی که خود را کاندید میکند باید حد اقل تجربه و طرح و چشم انداز داشته باشد. رفقا همه عزیز هستند اما حاصل کار شان عزیزتر است.

4- تطبیق برنامه های کار. در این استقامت تمام اعضا بلا استثنا وظیفه دارند که در تطبیق پلانهای کار سهم بگیرند. من یقین کامل دارم که شما ها میدانید که یک پلان کار چگونه تدوین و چگونه تطبیق میگردد. وقتی یک پلان تدوین میگردد هر بخش وظایف خود را از آن استخراج میکند و بلا فاصله در راه تطبیق آن, بخش خود را آماده میکند. هیچ پلانی بدون سهم گیری تمام اعضا عملی شده نمی تواند.

همه ما داوطلبانه حاضر شده ایم در راه تطبیق اهداف حزب متحد ملی افغانستان خود را وقف کنیم. به همان حدی که ما به سازمان اروپائی میدهیم به همان اندازه حق داریم از آن بخواهیم نه بیشتر و نه کمتر. قبل از آنکه انتقادی را متوجه مسئولین بسازیم باید این محاسبه را باخود انجام بدهیم که خود ما تا چه حد در تطبیق برنامه ها سهم گرفته ایم.

رفقای عزیز

میخواهم عرض کنم که دموکراسی از سنگ پایه های اساسی و بنیادی حزب متحد ملی افغانستان است که ما درعمل به آن پا بند بوده ایم و پیشنهادات و انتقادات اعضا را در یک فضای باز و آزاد مورد بحث قرار داده ایم . دموکراسی صرفا بیان و طرح هر خواست بجا و بیجا نیست. دموکراسی همچنان دسپلین است. گوش فرادادن به صدا و خواست مسئولین است که از اراده جمعی نمایندگی میکند . تن دادن به استدلال های منطقی دیگران است. احترا م به خرد و تصامیم جمعی و به قول معروف تابعیت اقلیت از اکثریت است. همه چیز بر میگردد به این نکته که ما تصامیم خود را چگونه تطبیق میکنیم . وقتی یک تصمیم با رای اکثریت اتخاذ میگردد دیگر هیچ عضو سازمان حق ندارد در راه تطبیق آن مقاومت کند.

شاید یک نظر خوب و منطقی نتواند حمایت اکثریت را جلب کند و ارائه کننده آن در اقلیت بماند. حالا ارائه کننده نظر حق ندارد تحت این عنوان که نظر ش سازنده است برای بر اندازی نهاد مربوطه اش کمر بسته کند و هر لحظه بر روی مسئولین بر خیزد و با توسل به اقدامات عملی همه چیز را بهم بزند.

بنام دموکراسی هر لحظه و در هر کجا یخن یکدیگر را گرفتن, عربده کشیدن و بر روی یکدیگر حواله کردن دموکراسی نمی باشد. وقتی ما آگاهانه تصمیم اکثریت را زیر پا میگذاریم معنی آن این نیست که ما بسیار دموکرات هستیم . این را انارشی میگویند.

من باور عمیق دارم و همیشه گفته ام که بدون حزب میتوان زندگی کرد, بدون سازمان میتوان زندگی کرد اما بدون اصول , بدون پرنسیپ نمیتوان زندگی کرد.

در فرجام ,

میخواهم به توجه شما عزیزان برسانم که من چه در دوره قبلی مسئولیتم و چه در این دوره یکساله بحیث مسئول سازمان اروپائی از اعتماد, احترام, و حمایت بسیار صمیمانه و رفیقانه شما عزیزان بر خوردار بوده ام که به این خاطر از فرد فرد شما عزیزان از ته دل ابراز تشکر کنم.

شما در لحظات دشوار با ابراز حمایت دسته جمعی تان از رهبری سازمان اروپائی , سازمان را تقویت و روی پا نگهداشتید . شما با همبستگی آگاهانه تان نشان دادید که حزب متحد ملی افغانستان بحیث بخشی از جریان ترقیخواه کشور, دارد وارد مرحله کیفی جدید می شود. قرار گرفتن در حمایت از اصول و اندیشه های حزب متحد ملی افغانستان بدون شک نمایانگر رشد فکری اعضای حزب بخصوص در اروپا ست.

از همکاری رفیقانه شما جهان سپاس. از توجه تان تشکر.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.