مسابقات تکواندو تحت نام “انتگراسیون اوین” درسنکت اگوستین آلمان

333

فدراسیون ورزشی افغانان دراروپا

مسابقات تکواندو تحت نام ” انتگراسیون- اوپن” در سنکت اگوستین آلمان

روزشنبه مورخ 30 نوامبر 2013 مسابقات جالب تکواندو به ابتکار باشگاه تکواندوی پامیر ودر همآهنگی با ادارات ورزش ومهاجرین شهر سنکت اگوستین کشور آلمان موفقانه برگزار گردید. در شروع مسابقات آقای “گابرییل ویزکیمن ” معاون اداره ورزش وآقای “موتیکسر” ریس شورای مهاجرین آن شهر صحبت نموده واز برگزاری مسابقات ورزشی وفعالیت های دهساله استاد امیر سلطانی در عرصه ورزش به قدرانی یاد آوری نمودند. بعدآ مسابقات در بخش ها ورده های مختلف میان تکواندو کاران جوان ونونهالان آ غاز گردید. در نتیجه این مسابقات باشگاه ورزشی ” سنکت اگوستین” با بدست آوردن 18 مدال طلا ، 6 نقره و9برونز درمقام اول، باشگاه ورزشی “ترویسدورف” با 6طلا 3نقره و2 برونز مقام دوم ، باشگاه تکواندوی “زیگ بورگ” با 3 طلا 2 نقره و2 برونز در مقام سوم وباشگاه تکواندوی “اس بخ” با بدست آوردن 1 طلا ویک نقره در مقام چهارم قرار گرفتند. این مسابقات که ساعت 12 بجه چاشت آغاز یافته بود حوالی ساعت 17 شام خاتمه یافت.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.