پیام تسلیت شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان: بمناسبت وفات خانم برادر محترم میرعبداله میر

albasmalah3

پیام تسلیت

با تألم واندوۀ فراوان آگاهی حاصل نمودیم که خانم فرهیخته مدینه، خانم برادر میرعبداله میر عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوست.

انالله وانا الیه راجعون

شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان مراتب تسلیت خویشرا برای فامیل های محترم  میر ، اقارب ودوستان متوفی ابراز داشته برایشان صبر جمیل وبرای مرحومه مغفوره بهشت برین را جایگاه ابدی اش  ازبارگاه ایزد متعال استدعا مینماید.

بااحترام

نجیب الرحمن شمال

رئیس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.