کارگران افغان: ما خواهان کار وتطبیق قانون کار هستیم

kargar

برخلاف سال های قبل، امسال از اول ماه می یازدهم ثور یا روز جهانی همبستگی کارگر در کابل با راهپیمایی از سوی تعداد از اعضای اتحادیه ملی کارگران افغان، تجلیل شد.
صدها تن از کارگران به روز پنجشنبه در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل تجمع کرده و از دولت خواستند تا زمینه کار را با ستندردهای جهانی به کارگران افغان، فراهم کند.
معروف قادری رییس اتحادیه ملی کارگران افغان گفت که هم اکنون یک تعداد از مردم نه تنها از نبود کار رنج می برند، بلکه در اکثریت ادارات دولتی و غیر دولتی با کارگران برخورد مناسب صورت نمی گیرد:
« خواست ما کار است و ما کار می خواهیم و همچنان ما خواهان تطبیق قانون کار در ساحه کار هستیم که کارگران از آن امتیازات که در مطابقت به قوانین نافذه کشور و کنوانسیون های بین المللی امضا شده و حق کارگران است، ما خواهان هستیم که آن حق برای شان داده شود. »
آقای قادری هم چنان با اشاره به کشته شدن هژده کارگر افغان در یک معدن به قول مسوولان غیرقانونی استخراج ذغال سنگ در ولایت سمنگان گفت که اگر دولت زمینه کار قانونی را به مردم فراهم می کرد، کارگران این گونه قربانی نمی شدند.
کارگران معترض تاکید داشتند که دولت در یازده سال گذشته نتوانسته است که با میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی، در راستای حل مشکلات کارگران کار موثری کند.
آنان از دولت خواستند تا مطابق به امضای کنوانسیون های جهانی در افزایش معاشات، فراهم آوری بیمه و توزیع زمین به کارگران، اقدام کند.

در عین حال علی افتخاری سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با تایید مشکلات کارگران افغان به رادیو آزادی گفت که هم اکنون دولت افغانستان توانایی افزایش معاشات، فراهم آوری بیمه و توزیع زمین را به کارگران ندارد.
وی گفت، در اولویت برنامه های این وزارت، فراهم آوری کار به افراد واجد شرایط قرار دارد:

« بخاطر اینکه ما تعداد زیادی بیکار را داریم نگران هستیم و هچنان بخاطر برخوردهای سلیقه یی در ادارت یعنی حق کارگران تلف می شود و مشکلات از همین دست نگران هستیم، اما مسایل کلی مانند ازدیاد معاش و دادن خانه با توجه به وضعیت اقتصادی که دولت افغانستان دارد، بسیار سخت است که به هر کارگر خانه داده شود و معاش شان افزایش یابد. »
آقای افتخاری هم چنان گفت که تلاش ها به هدف ترغیب تجار برای سرمایه گذاری در افغانستان و از این طریق فراهم آوری کاربه واجدین شرایط، جریان دارد.
به اساس معلومات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، هم اکنون از 10 میلیون واجد شرایط کار، چهار میلیون آن در افغانستان بیکار هستند.
شماری از کارشناسان افغان به این باور اند که اگر از نیروی کاری کشور استفاده موثر صورت گیرد، نیازی به کارگران خارجی پیدا نمی شود و وضع اقتصادی افغانستان هم بهبود می یابد.

جمشید حبیب زاده

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.