ملک ستیز: تجلیل از پیروزی ائتلاف اروپائی برفاشیزم یا تبارگرایی در ژیوپولتیک جدید درمنطقه

12

گام‌های پیوسته و محکم قشون سرخ، غرش تانک‌های رزمی بر روی میدان سرخ و خراشیدنِ فضای ماسکو توسط آخرین هواپیماهای رزمی روسی، بزرگ‌ترین نمایش جنگی روسیۀ فیدراتیف پس از جنگ سرد به‌حساب می‌رود. آخرین بار چنین رژۀ با عظمت در سال 1979 راه اندازی گردید که نشان‌گرِ قدرتِ پیش‌روی اتحاد شوروی به آب‌های گرم گفته می‌شد.

سخن‌رانی پوتین به‌مثابه رهبر پراگماتیک روسیه در سیویستوپولِ کریمیا، در بیست و دو سال پسین بی‌پیشینه بوده است. وقتی پوتین، سوار بر کشتی رزمی بر آب‌های بحیره سیاه، به ناوگانِ رزمی مجهز با راکت‌های نوع Proton Протон) UR-500)درود می‌فرستد، باید قبول کرد که مرز آبی و فضایی منطقه، ژیوپولیتیک تازۀ را شکل داده است. این ژیوپولیتیک بی‌گمان در دراز مدت بر وضعیت سیاسی افغانستان بی‌تاثیر نخواهد بود.

فکر می‌کنم به‌تر است تا دست‌اندرکاران سیاست امنیت ملی و سیاست روابط بین المللی ما براین متغیر (Variable) بیشتر بپردازند. واقعیت این است که هم‌گرایی افغانستان از دید اقتصادی و سیاسی با غرب به اجنتاب ناپذیرترین پدیده‌یی در شرایط کنونی مبدل گردیده است. امّا حتماً باید به‌خاطر داشت که گسترش حاکمیت سیاسی-رزمی روسیه در آب‌های سیاه در پس‌منظر استراتیژیک این کشور مهم‌ترین مؤلفه‌یی را می‌سازد. بدون شک جبهۀ افغانستان برای شوروی‌ها در دوران جنگ سرد، جبهۀ شکست و گسست بود و این درس بزرگ فراموش ذهنِ تاریخِ جنگِ معاصر بین‌الملل نخواهد شد. به‌ویژه دکتورین رزمی روسی از این درس، خیلی آموخته اند. امّا روشن است که اهمیت ژیواستراتیژیک افغانستان در این دکتورین خیلی ارگانیک باقی خواهد ماند.

تا جایی که من از کارکردهای ساختاری و پژوهشی دپلوماتیک و سیاست خارجی افغانستان مطلع هستم، آسیب‌شناسی گسترش فضای رزمی دکتورین کرملین برای افغانستان خیلی ناشناخته به‌نظر می‌رسد. نبود این برنامه‌های مهم تحقیقی-تدقیقی در میان ابرقدرت‌های منطقه‌یی و جهانی سبب بنیادگرایی در حوزۀ سیاست روابط بین المللی در افغانستان گردیده است.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.