سید حسین اشراق حسینی:ما همچنان به دفاع از رای مردم متعهد هستیم

eshraq

بورد پالیسی ائتلاف ملی افغانستان در نشست مشورتی: ما همچنان به دفاع از رای مردم متعهد هستیم! بورد پالیسی ائتلاف ملی افغانستان، در نشست مشورتی روز پنجشنبۀ خود به مسائل مهم، حیاتی و سرنوشت ساز در کشور و به ویژه بن بست انتخاباتی و چگونگی پیدا نمودن راه حل های مناسب به این معضله پرداخت.سیدحسین اشراق حسینی رییس بورد پالیسی ائتلاف ملی افغانستان با تشریح وضعیت موجود در کشور از تلاش های مداوم و خستگی ناپذیر ائتلاف ملی افغانستان و به ویژه بورد پالیسی این جریان عظیم سیاسی مردمی قدردانی نمود.وی درهمین حال، بن بست موجود در انتخابات ریاست جمهوری را که از سوی حلقاتی مشخص و با سازماندهی و مدیریت تقلب در این پروسه ملی، عمداً و عملاً کشور را به بحران کشانیده و اعتماد مردم به نهاد های برگزار کننده انتخابات را از میان بردند، به بحث گرفته و به دوام مبارزات مدنی برای دفاع از حق و رای مردم افغانستان تاکید نمود.رییس بورد پالیسی ائتلاف ملی افغانستان، همچنان با انتقاد شدید از مسوولان کیمسیون انتخابات که در امانت مردم افغانستان خیانت نمودند، تصریح نمود که برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه ای در کشور، نیاز به تغییرات اساسی و بنیادین، هم در قانون انتخابات، هم در تعیین مسوولان این نهاد و هم در بخش نرم افزار کمیسیون انتخابات می باشد و در غیر آنصورت، دیگر نه مردم به همچو نهادی باور دارند و نه هم تضمینی برای برگزاری انتخاباتی شفاف و عادلانه وجود دارد.وی اقدامات تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری محترم داکتر عبدالله عبدالله در دفاع از رای مردم را مثبت دانسته و تاکید نمود که این جریان بزرگ همچنان به دفاع از رای مردم افغانستان متعهد می باشد.درهمین حال اشتراک کنندگان دیگر این نشست نیز به بحث در مورد انتخابات و دورنمای آن پرداخته و ابراز امیدواری نمودند که با ایجاد حکومت وحدت ملی ، نگرانی مردم مرفوع و دست مداخله گران داخلی و خارجی و به ویژه حلقات و گروه های تروریستی که در صدد تشدید بحران در افغانستان هستند کوتاه گردد.به باور اعضای بورد پالیسی ائتلاف ملی افغانستان، بهترین گزینه برای حفاظت از قانون و دفاع از حق مردم افغانستان، تمدید و تشدید مبارزات مدنی می باشد تا از یکسو ، مانع اقدامات قانون شکنانۀ گروه های قانون شکن و متقلب گردند و از جانبی، زمینه برای رسیدن مردم به حقوق شان از طریق مبارزات مدنی فراهم گردد.اعضای بورد پالیسی ائتلاف ملی افغانستان، با بیان اینکه برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری، تیم اصلاحات و همگرایی می باشد، ایجاد حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی را نیازی دانستند که باید با هوشیاری و صداقت کامل به میان آمده و هدف آن خدمت به مردم افغانستان و تامین ثبات در کشور باشد.همچنان در این نشست ، التیماتوم صادر شده از سوی تیم اصلاحات و همگرایی برای احترام گذاشتن به قانون و رای مردم افغانستان که از خواست های اصلی این جریان بزرگ مردمی بوده است را گامی محکم در راستای دفاع از مردم دانسته علاوه کردند که هیچ جریان تقلب کار و قانون گریز، توان ایستادگی در برابر مردم و جریانی که برای دفاع از مردم مبارزه می کند را ندارد. زیرا مردم می دانند که چه کسانی و در چه حدی تقلب نموده و به رای های شان خیانت نموده اند و اینکه دیگر زمان گردن نهادن به زر و زور و تزویر گذشته و این مردم است که تصمیم می گیرند چگونه سرنوشت خود را تعیین کنند.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.