پیام تسلیت هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

nupalogo

پیام  تسلیت

 هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

 بمناسبت وفات دوکتورس اناهیتا راتب زاد

16.06.1393

 

دریغا آگاهی حاصل نمودیم که بانوی فرهیخته بنیاد گذار نهضت دموکراتیک زنان افغانستان،  مبارز بالنده ،نستوه ومدافع پیگیر زنان افغانستان دوکتورس اناهیتا راتب زاد داعیه اجل را لبیک گفته و به جاویدانگی پیوست.

انالله وانا الیه راجعون

مرحومه دوکتورس اناهیتا راتب زاد بمثابه شخصیت ملی ، تاریخی ، سیاسی ،اجتماعی و به عنوان برجسته ترين چهره جنبش سیاسی مترقی افغانستان، شناخته شده است . مرحومه دوکتورس اناهیتا راتب زاد درجریان مبارزات قهرمانانه خویش به عنوان مدافع سرسخت حقوق زنان افغانستان در نضج يابی جنبش زنان افغانستان نقش ارزنده را ایفا نموده است که محصول کاراش ثبت تاریخ معاصر کشور میباشد. مرحومه راتب زاد درسال های 1358 الی 1365 بحیث وزیر امور اجتماعی ،وزیرتعلیم وتربیه ومعاون رئیس جمهورافغانستان ایفای وظیفه نموده است.

هیأت رئیسه وتمام اعضای حزب متحد ملی افغانستان مرگ مرحومه دوکتورس اناهیتا راتب زاد را یک ضایعه جبران ناپذیر به نهضت زنان وجنبش ترقیخواهان کشور دانسته مراتب تسلیت عمیق خویشرا برای مجموع خانوادۀ سیاسی مان ، فامیل ، اقارب و دوستان مرحومه ابراز داشته روحش را شاد وجنت فردوس را  جایگاه ابدی اش از بارگاه ایزد متعال استدعا مینمایند.

 

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.