حتی برای یک روزهم حکومت تقلبی را نمی پذیریم

uy

 

محترم داکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی:
حتی برای یک روز هم؛ حکومت تقلبی را نمی پذیریم!
محترم داکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی در نشست خبری تاریخی روز دوشنبه با رسانه های همگانی ملی و بین المللی در کابل، اعلام… نمود که با وجود تلاش های صادقانه آنان، پروسۀ سیاسی به بن بست رسیده و در عین حال، انتخابات مشروعیت خود را از دست داده و ما تقلب و نتایج تقلب را نمی پذیریم.
رهبر تیم اصلاحات وهمگرایی درهمین حال و با بیان تلاش هایی که از زمان نشست با شکوه مردمی در خیمه لویه جرگه و درخواست مردم برای حمایت از رییس جمهور برحق و قانونی مردم افغانستان پرداخته گفت:
« ما در نشست تاریخی در خیمه لویه جرگه تعهد کردیم که از رای مردم دفاع می کنیم. و برای ما وقت بدهید که ما قسمی یک تصمیم بگیریم که به خیر مردم افغانستان باشد و از جانبی هم از رای پاک مردم افغانستان دفاع شود و نظام آینده افغانستان، بر مبنای رای پاک مردم افغانستان باشد. بعد از آن فرصت نشد تا به صورت تفصیلی با مردم افغانستان صحبت کنیم. ما به این باور بودیم و هستیم که انتخابات یگانه راه برای تعیین سرنوشت مردم است. اما متاسفانه با وجود حضور عزتمندانۀ مردم افغانستان در پای صندوق های رای ، به خاطر خیانت کمیسیون انتخابات و تقلب های گسترده ای که شد که در آن مقام های حکومتی هم نقش داشتند، این حرکت صاف و ملی مردم افغانستان تبدیل به یک مصیبت شد و اکنون که حدود شش ماه از انتخابات می گذرد ،هنوزهم نتیجه انتخابات برای مردم معلوم نیست.»
وی در همین حال به قدردانی از مردم افغانستان پرداخت که با وجود مشکلات و چالش های جدی هم در دور اول و هم در دور دوم انتخابات از همه اقشار و در سرتاسر کشور از این تیم حمایت کرده و آن را به پیروزی رسانیدند.
رهبر تیم اصلاحات و همگرایی، به بحث در مورد موافقتنامه های تخنیکی و سیاسی پرداخته افزود: «وقتی نتایج انتخابات به خاطر تقلب های گسترده به چالش کشیده شد، در این زمان، جامعه بین المللی علاقمندی نشان دادند تا وارد قضیه شوند و زمینه ای را برای یک موافقتنامه سیاسی و تخنیکی مساعد بسازند وهدف از موافقتنامۀ تخنیکی؛ تفتیش سرتاسری همه آراء و همه صندوق ها بود، زیر نظارت بین المللی و منظور از موافقتنامۀ سیاسی، این بود که یک چارچوبی برای تفاهم و برای همکاری بین دو طرف باشد ، بعد از اینکه رای ناپاک از رای پاک جدا شد و بعد از اینکه اوراق ناپاک و تقلبی جدا شد، همچنان زمینۀ همکاری ، همدست شدن و خدمت برای مردم افغانستان داشته باشند. تمام فلسفۀ موافقتنامه سیاسی همین بود و آرزوی ما این بود که در نتیجه یک تفتیش تحت نظارت بین المللی ، رای پاک واضح شود، رای تقلبی جدا شود و نتیجه مشروع از انتخابات به دست بیاید و آن نتیجه مورد قبول همه مردم افغانستان بوده باشد، اما در عین حال یک زمینه ای هم برای موافقت سیاسی و برای همکاری های سیاسی در حکومت آینده و در چارچوب حکومت وحدت ملی به میان بیاید.»
درهمین حال وی عامل اصلی شکست روند تفتیش آراء را اینگونه بیان نمود:
« این پروسه از همان ابتدا مشکلات خود را داشت. چون با عجله آغاز شد، بدون اینکه روی لایحۀ ابطال و روی طرزالعمل ها موافقه صورت گرفته باشد.
ما در همان آغاز اصرار داشتیم و تاکید می کردیم که نخست در مورد طرزالعمل و لایحه ابطال موافقه صورت گیرد، سپس کار تفتیش آغاز شود. اما متاسفانه این کار نشد و دقیقاً همانگونه شد که ما پیشبینی کرده بودیم. ابتدا کار تفتیش صندوق ها شروع شد و در آن وقت ناظران بین المللی هم هنوز همه نرسیده بودند. وقتی که صندوق ها بازشد و داخل صندوق ها به تیم مقابل معلوم شد که در چی وضعیت قرار دارند، درهر قدمی که در مورد لایحه ابطال بحث می شد و مذاکره می شد، آن ها پا فشاری می کردند. از یک طرف ما کوشش داشتیم که تقلب آشکار شود و تقلب برملا شود و رای های تقلبی جدا شود، ازجانب دیگر آن ها اصرار به این داشتند که لایحه به گونه ای تنظیم شود که سبب افشای تقلب نشود و این جریانی است که جامعه جهانی، سازمان ملل، ناظرین بین المللی همه شاهدش بودند و هستند. به همین خاطر در هر قدمی که شیوه های تقلب آشکار می شد ، مشکلاتی برای موافقه روی لایحۀ ابطال و روی طرزالعمل ها بیشتر میشد. در حالی که ما روی بخش های زیادی روی لایحه ابطال و طرزالعمل ها موافقه نکرده بودیم و طرزاالعمل هایی را که تصویب شده بود کافی نمی دانستیم، با وجود اینهمه داخل پروسه بودیم و چند بار شکایت خود را به شکل اعتراض و برامدن از پروسه اعلان نمودیم اما تا اخر کار و تا روزی که ما از این پروسه کاملا خارج شدیم، به مشکلات، به صداها و به تشویش هایی که ما داشتیم رسیدگی صورت نگرفت.»
رییس جمهور واقعی مردم افغانستان درهمین حال، حضور و نقش کمیسیون انتخابات در روند تفتیش آراء را که خود در تقلب های گسترده دست داشت، از عوامل اصلی دفاع از تقلب در این روند دانست و تاکید نمود:« مهمترین عامل هم همین بود، کمیسیونی که اینهمه تقلب را کرده بود، هیچ علاقه نداشت که تقلب افشا شود. زیرا در آنصورت سند محکومیت خودش را باید امضا می کرد. و جا دارد که از ناظران ما از خواهران و برادرانی که در روند تفتیش در کمیسیون انتخابات حضوریافته و با همه توان از رای مردم دفاع کردند، قدردانی نمایم و اگر واقعا یک پروسه تفتیش خوب که هدفش برملا شدن تقلب می بود، نه پوشاندن تقلب؛ اگر همچو یک پروسه می داشتیم و لایحه و طرزالعمل ها همانگونه عیار می شد، امروز ما نتایج پاک آراء را می داشتیم.»
سپس رهبر تیم اصلاحات و همگرایی ، مواردی را که در روند تفتیش عمدا و قصدا به آن پرداخته نشد و به شکایت ها و اعتراض های تیم اصلاحات و همگرایی نیز توجهی صورت نگرفت، چنین برشمرد:
« تشخیص هزاران رای مشابه که به آن پرداخته نشده و در میان رای های پاک حساب شده.
آرایی که از چندین محل در یک صندوق پیدا شده و باید اتومات باطل شدند که متاسفانه در این قسمت هم اهمال صورت گرفت.
اینکه اصلا مهر و تاپه ای در اوراق نتایج وجود نداشت، این ها نادیده گرفته شد.
صدها صندوق تکرار تفتیش شدند.
یک میلیون رای که در دور دوم نسبت به دور اول بیشتر نشان داده شده بود واینکه یکبار رییس کمیسیون اعلان کرد که هفت میلیون رای است و سپس گفت که هشت میلیون است، در این مورد وعده سپرده شد که قبل از ختم تفتیش، از طرف کمیسیون به مردم افغانستان توضیحات داده میشود و همین مساله در موافقتنامه تخنیکی که به همکاری دوستان بین المللی ترتیب شده بود درج است. اما امروز که پروسه تفتیش به اتمام رسیده ولی ما هیچ خبری در مورد یک میلیون رای نداریم.
در مورد بیش از دوهزار اوراق نتایج که اکثرا و در سطح یک ولسوالی، یک نفر تمام اوراق را نوشته کرده و امضا نموده است. با آنکه این مساله هنوز تحت بررسی است اما اینکه در سطح یک ولسوالی و در حدود پنجاه محل و شصت محل ، یک نفر میاید و با یک خط و یک امضا اوراق را خانه پری و امضا می کند به این معنا است که همه آراء را بردند در مرکز ولسوالی و مطابق میل شان تقلب کردند و نتیجه هم همان شد که رای یک طرف به صورت تقلبی بالا برود.
در مورد محل هایی که در دور اول یک رای وجود نداشت اما در دور دوم هزاران رای تقلبی به صندوق ها ریخته شد.
محل هایی که چندین بار شمارش شده و برعکس ، محل هایی که اصلا به شمارش نرفته است.
محل هایی را که وزارت داخله در دور دوم مسدود اعلام کرده بود، ما اسنادی را به دست آوردیم که نشان میداد از این محلات رای به صندوق ها ریخته شده در تبانی با وزارت داخله.
محلات زنانه که از آن ها به عنوان محلات مردانه استفاده شده.
و ده ها مشکل دیگر در این پروسه وجود داشت که باعث شد ما از این روند خارج شویم. »
درهمین حال نامزد محبوب و مورد حمایت مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری، با بررسی روند سیاسی ، نوع برداشت تیم مقابل را از خیرخواهی و مصلحت اندیشی تیم اصلاحات وهمگرایی به باد انتقاد گرفته گفت: « وقتی ما از موافقتنامه سیاسی حمایت کردیم، طرف مقابل قسمی برداشت کرد که گویا ما شکست خود را قبول کرده ایم و در صدد گرفتن مقام و چوکی در حکومت آینده هستیم و آن ها در رسانه ها این مساله را به خورد مردم دادند. در حالی که ما نخست خیر و منفعت و مصلحت مردم را در نظر می گیریم و سپس به آن پایبند می مانیم.ما میخواستیم از یکطرف پروسه تفتیش با جدیت و شفافیت دوام کند و از جانب دیگر پروسه سیاسی هم نباید به فراموشی سپرده شود. اما طرف مقابل با تعلل با این مساله برخورد کرد.»
وی با اعلام این مطلب که اکنون پروسه سیاسی به بن بست رسیده و مردم افغانستان و به خصوص حامیان ما حق دارند از ما بپرسند که چرا شما وقت مردم را در جریان این مدت ، ضایع کردید؟ تاکید نمود : « من با کمال جرئت به مردم بگویم که خیر مردم و منافع مردم هدف بوده و هیچ نوع معامله دیگری صورت نگرفته و تمام هدف این بوده که ما یک چارچوب توافق شده برای همکاری های آینده داشته باشیم، اما این در صورتی به نتیجه می رسید که هر دو طرف به اندازه مساوی باورمند می بودند. اما اگر به گونه ای باشد که یک طرف به اساس رای تقلبی خود را برنده احساس نموده و فکر کند که جانب مقابل محتاج چوکی و مقام است، این کار به جایی نمی رسد. بنابرین و با صراحت اعلام می کنم که؛ ما بر اساس رای واقعی و پاک مردم افغانستان برنده انتخابات بودیم و هستیم. اما این را هم برای مردم افغانستان باید بگویم که اگر در موقعیتی که ما قرار داشتیم، طرف مقابل قرار می داشت، حالا شاید وضعیت دیگری می بود.»
رهبر تیم اصلاحات و همگرایی، ضمن آنکه اقدامات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری را حق تلفی ای در برابر مردم افغانستان دانست، تاکید نمود که قوت اصلی ما مردم ما است و صبر ما در جریان این دوماه، نه فشارهای بین المللی که که یافتن راهی مناسب به خیر و منفت و مصلحت مردم بوده است و تمام.
وی با هشدار به تیم تحول و تداوم که اگر شما بخواهید ما را خلع مردم کنید، نمی توانید افزود: این را باید بدانید که ما فرزندان این مرزوبوم استیم. ما از حق مردم گذشتنی نیستیم واگر به خاطر مصلحت مردم نمی بود، هرگز با تقلب کار مذاکره نمی کردیم و جان سخن اینکه حتی برای یک روز هم حکمت تقلبی را نمی پذیریم.
وی عامل بن بست ، ناامنی،نگرانی های اقتصادی و دیگر مسائلی که ثبات کشور را به چالش کشیده ، تیمی دانست که با دست یازیدن به تقلب و خیانت صریح علیه مردم افغانستان، وقیحانه تلاش می کند تا بار ملامتی را بر دوش تیم اصلاحات و همگرایی بیندازد. در حالی که این تیم، هیچگاهی مردم خود را فراموش نکرده و نمی کند.
با اینهمه رهبر تیم اصلاحات و همگرایی تاکید نمود که هیچگاهی طرفدار خشونت نبوده و نیستند و حق شان را با دوام مبارزات مدنی خواهند گرفت، همانگونه که پیش از این در مبارزات مدنی انجام داده اند.
وی با بیان اینکه مسائل مربوط به انتخابات و تجلیل از شهدای افغانستان نباید با هم مخلوط شوند، از همه کسانی که می خواهند از این ایام خجسته تجلیل نمایند خواست تا از هر اقدامی که باعث اذیت و آزار دیگران شود خود داری نمایند.
محمد منصوریان 17 سنبله 1393

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.