یحیی دبیر: جناب کرزای، اشعار منتخب

 y1

 line

جناب كرزاى !

جناب كرزاى ميرويد،دولت ناكاراراباخودببر
ميراث شوم ، شرو فسادآشكارا راباخودببر

تا اين ملت رهايي يابدو نفسى راحت كشد
ديگربرين شيوه ظلم وستم ، نه محنت كشد

زنده گى ملت سالها دررنج و عذاب گذشت
بس ناگوارو تلخ درهمه فصل وباب گذشت

دزدى و رهزنى و غارت ،رشوه به اوج خود
اين ملت فقير غرق و غوطه ور به موج خود

تقسيم چوكى ومقام نه روى تعقل و انديشه
مصلحت انديشى،خويشخوارى رگ وريشه

درين دولت ملياردها اختلاس و غارت شده
نه زكس بازخواست،نه دربندو اسارت شده

قاضى ،رئيس ،وزيرووكيل عدل و داد نكرد
برين ملت مظلوم جزجور،كمك و امدادنكرد

حرف مظلوم نشنيده،فرياد به آسمان رسيد
كارد برپيكرملت نحيف تابه استخوان رسيد

زشرو فساد،وناامنى شهرت جهانى يافتيم
محصول ناكارآمدى، لقب آن چنانى يافتيم

پيشرفت ،صنعت ، تخنيك و زراعت تو كجا
جزواردات ،محصول و عايد،تجارت تو كجا

زجانب اجنبى ملك مورد راكت بارى است
مردم بيدفاع در كوه و دشت متوارى است

هرروزدرملك جنگ وناامنى،قتل وماتم است
نه ثبات ونه امنيت، بروزحوادث هردم است

بااينهمه امداد نه زيرساخت و زيربنا داريم
نه درخزانه دولت دارايي ، ذخيره بالا داريم

سيزده سال گذشت،فصل كار به سر رسيد
نه دولت قوى، پاك و مستحكم به ثمر رسيد

جناب كرزاى ميرويد،دولت ناكاراراباخودببر
ميراث شوم ، شرو فسادآشكارا راباخودببر

دبير هالند٢٠١٤

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.