یحیی دبیر: صادقانه، اشعارمنتخب

y1

line

صادقانه

بيا صادقانه پا بهر خدمت ميهن گذاريم
كمى مرهم برزخم هاى اين وطن گذاريم

بياموزيم رسم دوستى ،محبت و مهربانى
وداع ازدشمنى هاديكرازتوو ازمن گذاريم

بجاى اينهمه بحث ها، ناهمديگرفهمى ها
گرمى،عشق وصفاو شيرين سخن گذاريم

به بيابان و دشت و دمنش سبزه بكاريم
به بوستانش گل و سرو و ياسمن گذاريم

نواى شادى بلند گردد ز هركنج و كنارش
روح تازه و شاد برجسم و هربدن گذاريم

نمانيم ساليان سال در تنگنا و در حسرت

بهرترقى وعمران برنامه هاى مدون گذاريم

ديگرخسته شديم ازاينهمه بدبختى وجنگ
بناى چهارصباى عمردررفاه وامن گذاريم

بيا صادقانه پا بهر خدمت ميهن گذاريم
كمى مرهم برزخم هاى اين وطن گذاريم

line

تفاهم

ازتفاهم مشكل ها آسان ميشود
دلهاپُرازمهر باهم يكسان ميشود

ازپى هم فكرى، كوشش و تلاش
خارزارهامبدل به گلستان ميشود

دبير٢٠١٤ هالند

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.