رئیس اجرائیوی حکومت افغانستان ومعاونانش رسمأ به کار آغاز کردند

 kaboo

اشرف غنی احمدزی رییس جمهورافغانستان امروز در مراسم به مناسبت آغاز کار رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بار دیگر تاکیدکرد که درچوکات حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات، پیشرفت و انکشاف اقتصادی افغانستان با جدیت کارخواهد کرد.

آقای احمدزی روزچهارشنبه درمراسم آغاز کار رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت:
“مردم افغانستان ازجنگ و نفاق خسته شده اند و تمام آنان خواهان ثبات و رفاه اقتصادی هستند.”

رییس جمهورافغانستان به این باوراست که درچوکات حکومت وحدت ملی در راستای آوردن اصلاحات و تقویت افغانستان، کارهای موثری انجام خواهد شد.

اشرف غنی احمدزی می گوید که برای رسیدن به این هدف باید سیاست حذف از فرهنگ سیاسی افغانستان برداشته شود.

“سیاست حذف باید در فرهنگ سیاسی ما جای نداشته باشد، سیاست همگرایی، سیاست پذیرش و سیاست اصلاحات نقاطی است که ملت ما بر آن اعتماد دارد، این اجماع ملی را ما انشاالله و تعالی به ارادهء محکم سیاسی مبدل خواهیم کرد.”

روزچهارشنبه درمراسمی که یک تعداد ازمقامات و بزرگان قومی نیز درآن اشتراک داشتند، عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجرایی حکومت وحدت ملی رسماً به کارش آغاز کرد.

درعین حال محمد خان به صفت معاون اول و محمدمحقق به حیث معاون دوم رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان کارخود را شروع کردند.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی هنگام سخنرانی دراین محفل با آنکه ابرازنگرانی کرد که درپنج سال آینده افغانستان با مشکلات جدی روبروخواهد بود، اما وعده سپرد که درراستای تامین امنیت، ثبات و تقویت ادارت ملکی و نظامی به طور جدی تلاش می کند.

وی گفت که مردم افغانستان حق دارند که زنده گی خوب داشته باشند:

“حاکمیت قانون را پیاده بکنیم، وعده های که به مردم افغانستان داده ایم، آنها را عملی بکنیم، بالاخره پیوند ملت را با دولت به یک پیوند واقعی به اساس عدالت اجتماعی و به اساس حقوق باشنده گان کشور بتوانیم تامین کنیم نسبت به هر چیز دیگر همین می تواند که عامل ثبات و اطمینان مردم افغانستان باشد.”

آقای عبدالله همچنان گفت که تلاش می کنند تا دیگر افغانستان درحالت متزلزل باقی نماند.

وی به مخالفت های دو تیم انتخاباتی درجریان انتخابات نیز اشاره کرد، اما گفت که حالا آن مخالفت ها، به دوستی مبدل شده است.

جمشیدحبیب زاده

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.