دولت افغانستان جمع آوری عشر وزکات را قانونمند میکند

oshur

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اعلام کرد که به منظور بهبود در روند جمع آوری و توضیع عشر و زکات در افغانستان طرحی را آماده و به شورای وزیران این کشور فرستاده است.

واصیل مهمند، معاون وزیر حج و اوقاف افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که یک کمیته‌ای متشکل از چند نهاد دولتی روی این طرح کار کرده تا بعد از این یک سیستم منظم بانکی برای جمع آوری زکات و عشر ایجاد شود.

او گفت که هدف از این برنامه انسجام کمکها و پول‌های جمع‌آوری شده از بابت عشر و ذکات برای کمک به نیازمندان افغانستان است.

کار بر سر این طرح از چهار سال قبل توسط وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان آغاز شده بود و چند وزارت زیر نظر معاون رئیس جمهور افغانستان بر سر آماده سازی این طرح کار کرده است.

او گفت که این طرح براساس قانون حمایتهای اجتماعی افغانستان تهیه شده و هدف این است که عشر و زکات از طریق حکومت جمع‌آوری شده و شامل بودجه ملی افغانستان شود و برای کمک به اقشار آسیب پذیر افغانستان به مصرف رسد.

او گفت که یک حساب ویژه در بانک مرکزی باز خواهد شد و تحت نظارت یکی از معاونان رئیس جمهور، وزیر مالیه/ دارایی و کار و امور اجتماعی عشر و زکات جمع آوری خواهد شد تا در زمان مورد نیاز به اقشار آسیب پذیر افغانستان رسانده شود.

عشر یکدهم از محصولات کشاورزی است که به دولت پرداخت می‌شود و زکات نیز یک وجیبه‌ای شرعی مسلمانان است.

افغانستان اکنون از مردم این کشور مالیات می گیرد ولی شکایتها وجود دارد که در روند جمع آوری مالیات در این کشور مشکلات زیادی وجود دارد.

گندم اکنون تولید اصلی کشاورزی افغانستان به حساب می آید وزارت کشاورزی افغانستان اعلام کرده که بررسی اولیه این وزارت، میزان تولید غله‌جات امسال به حدود ۶.۴ میلیون تن خواهد رسید.bbc

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.