ائتلاف ملی محور مراجعات سیاسی

www

 

با آغاز شمارش معکوس در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ائتلاف ملی افغانستان بعنوان آپوزیسیون مشروع وقانونمند به محور مراجعات سیاسی گروه های مختلف و شخصیت های گوناگون ملی مبدل شده است.

ائتلاف ملی افغانستان که ریشه در صفبندی انتخاباتی گذشته و اعتماد بالای مردم افغانستان دارد ظرف حداقل چهار سال گذشته با پایداری روی اصول و ارزش های فکری و سیاسی خود ایستادشده و هیچگاه از مسیر مردم و منافع ملی به سمت و سوی دیگر نلغزیده است و امروز پس از دادن هزینه های زیاد و تحمل فشار ها و قربانی هایی که تقدیم راه مردم افغانستان کرده است به یک محور بی بدیل سیاسی تبدیل شده است طوری که مردم افغانستان و جریانات مختلف سیاسی با نگاه خوشبینانه و امیدوار به آن نگاه می کنند.

ائتلاف ملی افغانستان با همه ی سختی ها و فشار هایی که بر آن وارد گردید حاضر نشد آرمان مردم و شعار های استراتژیک خود را دربدل چند وعده ی خام و چند کرسی وزارت فرونهد و بر اهداف اصولی خود پشت پا بزند بلکه طی این سال ها در راستای بسط و توسعه ی دیدگاه های اصولی خود، سازمان دهی و تشکل نیروهای سیاسی و گسترش ارتباطات خود با طیف های جوانان، زنان و علمای دینی تلاش ورزید تا نظرات خود را از چوکات رهبری و جمع اعضای ائتلاف ملی بیرون برده تا درون لایه های گوناگون جامعه انتقال دهد و فکر اصلاحات، مبارزه با فساد و ضرورت نقش مردم در روندهای سیاسی و مشارکتی را به یک اندیشه ی عام و فراگیر اجتماعی تبدیل نماید. امروز مردم افغانستان خصوصا جوانان بیش از هر زمان دیگربه ضرورت تغییر در رفتار حاکمان ، اصلاح و بهبود نظام داری و مبارزه ی فراگیر با فساد و بی بند و باری در کشور به عنوان آفت های کشنده واقف ترگشته و به درستی میدانند که بدون یک رهبری مسئول و پاسخگو انجام این ضرورت ها ناممکن است.

ائتلاف ملی افغانستان همواره تاکید کرده است که قدرت باید از انحصار یک شخص، یک گروپ کوچک و یک خانواده ی فاسد خارج گردیده و به مردم بازگردانیده شود، مردم بتوانند در تمام پروسه های انتخاباتی شرکت کنند و از رئیس جمهور تا وکیل پارلمان، تا روسای شوراهای ولایتی، تا والی ها و شهردار ها تا شوراهای ولسوالی همگی توسط مردم و از میان مردم برگزیده شوند؛ ائتلاف ملی همواره تاکید کرده است که نباید کشور را به مجرای سیاست های کهنه ونادرست فروافگند و به جای شکل گیری و تقویه نهادهای مردمی و مدرن با ویژگی های کار آمدی و موثریت نباید اجازه داد که میدان برروی ساختارهای کهنه و شیوه های سنتی باز گردد . نباید گذاشت مجال تنفس از توده های مردم باز سلب گردد و فضا برای جولان فیگورهای سنتی مساعد شود.

ائتلاف ملی افغانستان همواره در فکر نو آوری ، تازگی و شیوه های کار آمد در بستر ارزش های فرهنگی و اعتقادی جامعه بوده وبرای ایجاد فضای پر جوش کار،خلاقیت و ابتکار برای جوانان تلاش کرده است. جوانانی که سرشار از انرژی ، تحرک ، ابتکار و خلاقیت اند و از تلاش و تقلا و آفرینش لحظه ای نمی ایستند.

چنین موضع گیری ها و استواری ها بوده است که ائتلاف ملی را به محوری تاثیر گذار در سیاست کشور تبدیل کرده است، با آغاز شمارش معکوس در تاریخ برگزاری انتخابات ، سطح مراجعات مردم و گروه های سیاسی برای همکاری و تفاهم با ائتلاف ملی رو به گسترش است، هیچ روزی نیست که ده ها دسته و گروه و شخصیت با رهبر ائتلاف ملی دیدار نکنند و پیرامون نحوه ی همکاری ها صحبت ننمایند ، این طیف عظیم دیدار ها و این مراجعات گسترده نشان می دهد که ائتلاف ملی از جایگاه بلند و محکمی در میان مردم و در سیاست کشور برخوردار است و می تواند بر روند تحولات آتی تاثیر اساسی به جا بگذارد.

ائتلاف ملی افغانستان می داند که برای بهره گیری از فرصت ها و هدایت کشور به سوی نجات و فلاح و تامین نقش مردم در پروسه های دموکراتیک و سرانجام انتقال سیاسی مشروع در کشور، ضرور است که همه ی نیروهای سیاسی و نهادهای مردمی دست به دست هم بدهند و فعالیت های خود را در چارچوب قانون اساسی کشور هماهنگ ساخته یک پارچه و متحد از ارزشهای اساسی و دموکراتیک دفاع نمایند وباهر گونه تحرکات واقدامات انحرافی، اخلالگرانه وخلاف قانون با قدرت وقاطعیت مقابله کنند.

انتخابات آینده نقطه عطفی است در تاریخ مدنی افغانستان. اگر این انتخابات به درستی و سلامت برگزار شود و مردم افغانستان شاهد یک گذار مسالمت آمیز و مشروع از مجرای یک انتخابات شفاف در کشور خودباشند ، امیدها نسبت به آینده چند برابر افزایش می یابد و افغانستان برای اولین بار در تاریخ سیاسی خود یک تحول مثبت و ستودنی را تجربه خواهد کرد . و گرنه معلوم نیست که آینده ی کشور در کدام محاق تیره و بحران زا فرو خواهد رفت . پس برای نجات کشور از یک چنان خطر بزرگ لازم است که ائتلاف ملی دست های دراز شده ازهمه ی جهت ها را به گرمی بفشارد و در چارچوب اصول و ارزشها و با رعایت منافع کلان ملی و خواسته های مردم با آنان تفاهم کند و زمینه همکاری های مشترک را مساعد سازد.

ائتلاف ملی افغانستان بلحاظ نیروی فکری و کدر های ورزیده و ساختارهای منعطفی که دارد می تواند زمینه ی هماهنگی و تشکل همه ی نیروهای سیاسی و ملی کشور را فراهم سازد. چهارشنبه 21 حمل 1392

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.