داکتر مسعوده قاضی : نماد زندگی ، اشعارمنتخب

masoda jan

نماد زندگی

line

نماد زندگی از عشق پیداست
گهی سرکش ، گهی خاموش چو دریاست
گهی امواج غم پیچد به دورش
گهی یک خنده با صد نیش همراست…
اگر نوش است ، نیشی در قفا است
که عشق گلرخان با درد یکجاست
دل زیبا پرست آرام نگیرد
گهی اشک و گهی سوز و تولاست
جهان در آتشْ آبادِ فنا است
خطر گر نیستی امروز ، فرداست
ز هیچستان دنیا چشم دل ، بند
طمع بستن به دنیا کار بیجاست
کشش در عشق از معشوق باشد
کمال عشقِ مجنون ، خوی لیلاست
رود دل سوی شمع و شاهد و می
خرابات مغان را ره همین جاست
اگر تاثیر دارد شعرمسعود
ز اخلاص و ز سوزِ عشقِ مولاست

line

من پیر شدم ، دیر رسیدی، خبری نیست
مانند من آسیمه‌سر و دربـ‌‌دری نیست

بسیار برای تو نوشتم غم خود را
بسیار مرا نامه، ولی نامه‌بری نیست

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را
حالا که دری هست مرا بال و پری نیست
حالا که مقدر شده آرام بگیرم
سیلاب مرا برده و از من اثری نیست
بگذار که درها همگی بسته بمانند
وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست
بگذار تبر بر کمر شاخه بکوبد
وقتی که بهار آمد و او را ثمری نیست
تلخ است مرا بودن و تلخ است مرا عمر
در شهر به جز مرگ متاع دگری نیست

 line
هر دم تمنائی کند از من دل شیدای من
شیدا شدم من همچو دل ای وای دل ای وای من
چندان نشد دامان دل کوته ز دست ……آرزو
کز هر طرف از دست او شد بسته دست و پای من
کار من و دل عاقبت دانم به رسوائی کشد
از حسن روز افزون او از عشق پا بر جای من
گویند روز هر کسی آئینه فردای ……اوست
از تیره روزی های من پیدا بود فردای من

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.