غلام احسان کارگر: اشعارمنتخب، تقدیم به جناب رئیس جمهور افغانستان

 

 esan1

تقدیم به جناب محترم ریس جمهور افغانستان!

مصالحه با کی؟

خاینی که چون خراب کرد خانه تورا

خاینی که دسته دسته ساخت مردم تورا

خاینی که لانه ساخت مسجد( خدا)

تحت نام دین سر برير و کشت مادر تورا

خاینی که هر روز رنگ رنگ لباس به تن کند

بی خبر تویی که مردمت به ساز آن آتن کند

تاریخ این وطن فراموشت شده چرا؟

بی خبر تویی که مادر وطن ناموست شده

به آن نبین که انگلس و روس چی کرده اند

تمام مغز و هوش تورا،همین خاین پوچ کرده است

ضيا،نواز،بوتو و مشرف اش

ببین برای ملتت چی کرده اند

اگر چی ویران نمود اند خانه تورا

نی رحم به انسان و حیوان نمود اند چرا؟

به خیل دار و دسته اش ببین درون ارگ با تو اند

یکی با ریش دیگر پکول و نیکتایی اند

فروخته اند تو را با دار و دسته ات به چند

مثال نا خون جدا شده از بدن

همین ( نواز) بود که آرزویش تباهی من تو بود

كه دشمن اردوی بی بدیل و نامور من تو بود

بحکم دین که چور نمود خانه ای تو را کی بود؟

چراغ واری روشن است یکبار تو هم بگو

بجان مردمت بساخت دولتی،عمارتی خلافتی

صدور حکم کشتار،نفاق، شرارت و رزالتی

صدای صلح بلند کرده ای،کجاست صداقتی

با کی طرف تو هستی؟ بگو نکن خجالتی

همین مردم اند که پارچه پارچه گشته اند

به زیر تیغ انتحار تکه تکه گشته اند

تو را دل ا ست؟

پس چرا خاموش نشسته اید

صدا بزن به مردمت بگو من کی ام

اسیر مشتی دزد و ما فیم

ترورو قتل عام بی گنا هان چاره نيست

که اين تیم بکشی قابل نظاره نیست

به خاینی که زاده ای طلسم شیطنت بود

نداي صلح به آن راه و چاره نيست

با تقدیم احترام

احسان (هامبورگ _جرمنی)

10/08 2015

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.