نوزدهمین سالگرد شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهورسابق جمهوری افغانستان

1212

پراگندگی های سیاسی ، قومی ، ملی ، سمتی و ایجاد تشنجهای فاقد ارزشهای بنیادی وغیرواقعیبنانه درین مرحله تا حدی زیادی به تبدیل شدن تهدید های بالقوه به خطرات بالفعل امکان میدهد که خداناخواسته درچنین حالت حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ، استقلال وهمه ارزش های ملی وتاریخی ما در معرض خطر قرار خواهد گرفت. داکتر نجیب الله

هیأت تحریر سایت مهر وطن نوزدهمین سالگرد شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق جمهوری افغانستان ورهبر فقید حزب وطن رابرای تمام اعضای سابق حزب وطن ( حزب دموکراتیک خلق افغانستان ) ومردم شریف کشور تسلیت عرض میدارد .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.