بیانیه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

 

we1

بیانیه شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان

29 سیپتامبر 2015 عیسوی

دوستان عزیز سلام بر شما

وطن عزیز و ملت سر فراز ما تلخ ترین و خونبار ترین لحظات تاریخ خویش را از سر میگذرانند. شمردن درد ها، زخم ها، دشواری ها و ناهنجاری های لحظه کنونی وطن و مردم ما ، خود رنج دیگری است. وطن افغانها، این خانه مشترک همه در میان شعله های آتش میسوزد و هر روز مردم ما اعم از پیر و جوان و طفل و کودک دسته دسته بخاک می افتند. یک مشت آدم وابسته به استخبارات بیگانه، به نحوی در دستگاه رهبری دولت ما لانه کرده است. افغانستان و مردم شرافتمند آن هیچگاهی به اندازه امروز شیرازه زندگی از هم پاشیده و فرو ریخته نداشته اند. امروز با تاسف پاشیده گی به آن حدی است که شمردن ابعاد آن و حتی دیدن مکمل ابعاد آن از توانایی ما بیرون است. آنچه فضا را ترس آور تر و بیمناکتر می سازد ، نبود و کمبودچهره های با کاریزما ی ملی و موجودیت یک جریان بزرگ سیاسی طرف اعتماد مردم است که مسایل را روشنفکرانه مطرح نماید.

در طی دو دهه گذشته تلاش فراوان برای راه اندازی جریانات سیاسی بعمل آمد که در اکثر موارد جریانات سیاسی بیشتر بمنظور بهره برداری های مادی آنی روی کار آورده شد. در مواردی هم که بازمانده های حزب و طن دیروز دست اندر کار بوده اند به استثنای حزب متحد ملی افغانستان، جریانات امروز شان در واقع رسمیت بخشیدن به فراکسیون های دیروز شان بوده است. فکر راه اندازی یک جریان بزرگ ملی ، به استثنای مورد حزب متحد ملی افغانستان، در هیچ مورد دیگر در صدر برنامه ها قرار نداشته است.

موازی با راه اندازی این جریانات ،تلاش های فراوان هم بخاطر وحدت و همبستگی بعمل آمدکه با تاسف هیچ کدام از اقدامات وحدت خواهانه ما به روشنی روز نرسید. همه مساعی، زحمات و تلاش ها درهمان تاریک خانه های خود خواهی ها، خود بزرگ بینی ها، رویکرد های غیر واقعبینانه ، ناتوانی در قایل شدن تفاوت میان امروز و دیروز، پیوستن ها و گسستن های بی هدف و بی مفهوم، بر خورد های تشکیلاتی و گریز از راه اندازی بحث های سازنده و راه گشا، بهانه جویی ها ، تحمیل دو دسته گی ها و انشعاب های بی سنجش بمثابه اقدامات ویرانگرانه ای که هیچ سازندگی در پی نداشت. مهمتر از همه موجودیت دست های مریی و نا مریی پنهان شده در این نهاد هاکه با تردستی بی اعتمادی ، نزاع ها و بهم اندازی ها را خلق نموده، مانع آن شدند که جماعت های صادق و وطن خواه دست یکدیگر را بگیرند.

دوستان عزیز

چنانچه در نوشته های از این دست که در گذشته ها نیز انتشار داده ایم به این نکته اشاره نموده ایم که با تاسف دو کمبود باعث عقیم شدن این همه زحمات بخاطر راه اندازی یک جریان بزرگترملی شده است.اول: برخورد های جناحی و تصفیه حساب های دیروز. به عبارت دیگرادامه اسارت در زندان دیروز. و دوم: نبود و کمبود یک قاضی عادل که این همه کوچ کشی ها در کوچه “چپ” را مورد انتقاد بیطرفانه قرار میداد.

اوضاع آشفته و در هم ریخته وطن از یکسو و پراگندگی گریه آور در صفوف وطن پرستان از جانب دیگر باعث تولید یاس و دلمرده گی و بی باوری نسبت به آینده در میان بهترین رهروان راه ترقی وطن شده است . رفتن بطرف انزوا و خلوت گزینی ثمره مستقیم این اوضاع است.

شورای اروپایی به این باور است ، که انزوا و گوشه گیری درد وطن را دوا نمی کند. بخصوص وقتی مشاهده میکنیم که ارتش های منظم و مسلح از بنیاد گرا های اسلامی ، صادر شده از بیرون کشور ، در داخل کشور دست به عملیات نظامی ، قتل و کشتار بی گناهان ، تولید رعب و ترس ، بمنظور اشغال کامل کشور می زنند ویک مشت جاسوس وابسته به اجنبی که بر سرنوشت کشور دست یافته اند ،بمثابه ستون پنجم راه را برای شان هموار و با دامن زدن به افتراق قومی کشور را بطرف نا بودی سوق می نمایند. به این حالت نمی توان با انزوا گزینی بلکه با همگرایی و همدستی غلبه نمود.

دوستان ارجمند

ما باور عمیق داریم که نسل وطنپرست دیروز که سراسر زندگی خود را فدای آرمانهای انساندوستانه و ترقیخواهانه نمود هنوز مجال برای ادای یک نقش وطنپرستانه را ازدست نداده است و میتواند خود را یکبار مطرح کند و جایگاه شایسته و بایسته خود رادر یابد. اما یاد مان نرود که دوران تک روی ها و تک صدایی ها دیگر سپری شده است. بحران کشورما به آن هیولایی می ماند که حلقات خورد و کوچک را بلع میکند و تک صدا ها نه تنها به گوش کسی نمی رسد که به زودی خفه و خاموش میگردد و تلاشی است که به زحمتش نمیارزد. باید جنبید وهمین حالا جنبید. تا بسیار دیر نشده دست یکدیگر را گرفت. مخاطب ما همه دوستان و رهروان راه ترقی وطن بخصوص آنعده از اعضای سابق حزب متحد ملی افغانستان است که در نتیجه بحران وحدت و بد فهمی های درون حزبی در همان مرحله مجبور به گوشه گیری شدند و در مجموع همه همراهان دیروز و امروز و هرکه این صدا را می پسندد، این دست را بفشارد.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.