خلص صحبت محترم میاگل خالد درمحفل بزرگداشت از نزدهمین سالگرد شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق جمهوری افغانستان

khalid

بتاریخ 5میزان 1394 محفل به مناسبت نزدهمین سالگرد شهادت دوكتور نجيب الله رئيس جمهور پيشين افغانستان در تالار كنفرانس های وزارت اطلاعات و فرهنگ به اشتراك نماينده گان احزاب سياسی ، نماینده های جامعه مدنی، تعدادی از نمايندگان شورای ملی ، استادان پوهنتونها علما ،روحانيون وشخصيت های ملی بر گزار گرديد كه در اين محفل عده از رهبران احزاب سياسی و وكلای مردم در شورای ملی سخنرانی نمودند در اين محفل همچنان محترم مياگل خالد سخنرانی داشتند که اینک خلص صحبت ایشانرا خدمت خواننده گان گرامی تقدیم میداریم.

 

خلص صحبت محترم میا گل خالد 

دوستان نهایت عزیز وگرامی امروز 5 میزان1394 مصادف است به نزدهمین سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق جمهوری افغانستان و رئیس سابق حزب وطن. پیش از اینکه درمورد طبایع و سجایای انسانی شخصیت شهید دوکتور نجیب الله مکث کنم ، قابل یاددهانی میدانم که بعد ازمدت ها ، امروز چنین زمینه مساعد گردیده تا همفکران وهم اندیشه های مکتب دیروز خویشرا که مانند گذشته همه با سربلند وگردن افراشته، بودند ،استند ودر آینده هم سربلند وسر فراز از آزمون زمان بدرمییایند ،دراین روز بزرگداشت، ملاقات و مصافحه نمایم . درست شهید دوکتور نجیب الله چنین کرکتر ها را رهبری ودرجهت شگوفاهی وطن استقامت میداد .

شهید  دوکتور نجیب الله  شخصیت سیاسی نمونه و ممتازی بود که مردانه و صادقانه زیست و سر بلند  ازجهان رفت. او از جمله شخصیت های انگشت شماری است که زندگی پس از مرگش افتخار آمیز تر است. امروز فقط اوست که در قلب مردم افغا نستان جا دارد و کار نامه هایش زبان بزبان میگردد. او مرد  تیز هوش ، با استعداد، شجاع ، با انرژی ، ساز مانده جرارو بی بدیل و وطنپرست پر شور بود. او سر لشکری بود آزموده و رهبری بود توانا و مبتکر. دستگاه استخبارات نظامی پاکستان برای اشغال کامل افغانستان و  به قول معروف برای طالبستان کردن افغانستان این مرد وطنپرست را بحیث یک مانع از سر راه خود  دور کردند.

درست نزده سال قبل در  سحر گاه 26 سپتامبرسال 1996 دشمنان مردم افغا نستان  ارتجاع منطقه در  همدستی با  دستگاه استخبارات نظامی پاکستان  دوکتور نجیب الله  رئیس جمهور سابق و رئیس حزب وطن را  بر خلاف تمام موازین  حقوق بشر یکجا با برادر جوانش احمد زی  بشکل ناجوانمردانه به شهادت رسانیدند .  مردم افغانستان وجهان  این عمل غیر قانونی و ضد بشری را  شدیدا  تقبیح و محکوم کردند. این حادثه مردم افغانستان بخصوص حلقات سیاسی و جامعه روشنفکری ما را در مجموع تکان شدید داد و در اندوه عمیق فرو برد. در نزده سال سپری شده نبود و کمبودشخصیت دوکتور نجیب الله شدیدا محسوس بوده است.

جای تاسف است که امروز درجامعه ما که داد از دموکراسی وآزادی بیان برده میشود حتی در مقابل تجلیل از روز شهادت این ابرمرد تاریخ مترقی کشور تعصب وجود دارد ، ولی نباید فراموش کرد که یاد وخاطرات شهید نجیب الله درقلب واذهان مردم اش جایگاه خاصی دارد. دوکتور نجیب الله در یک برهه حساس تاریخ افغانستان بزرگترین و بغرنجترین ترین مسئولیت را  عهده دار شد.ا و برای اعاده صلح در یکی از پیچیده  ترین منازعات منطقوی کمر همت بست. او داو طلب باز کردن گره کوری شد که قدرت های بزرگ جهان و منطقه انرا بسته بودند. گرچه ایشان سراسر زندگی پر بار شانرا در راه  آرمانهای  مردم  افغانستان  در چارچوب حزب دموکراتیک خلق افغا نستان آگاهانه وقف نمودند اما آنچه شخصیت شانرا بحیث رهبر در شرایط دشوار کشور برازنده تر ساخت طرح و تطبیق سیاست مصالحه ملی بود.  تطبیق این سیاست با دوری ها و فاصله هائی که ایجاد شده بود کار ساده نبود.

خوشبختانه حزب متحد ملی افغانستان دروضعیت بحرانی کشور که سایه هیولای جنگ اطراف واکناف وطن را پیچیده بود یکبار دیگر از طریق پارلمان کشور سیاست مصالحه ملی را برای ختم جنگ وبرادر کشی پیشکش نمود که مورد حمایت پارلمان وطیف وسیع جامعه قرار گرفت وبرمبنای آن امروز حضور گستردۀ نیروهای سیاسی ملی ، مترقی و دموکرات را درکشورشاهد استیم . حزب متحد ملی افغانستان خواهان وحدت عمل و وحدت سازمانی با سایر نیروهای ملی، مترقی و دموکرات کشور میباشد. وحدت با نیروها مماثل تاکیتک نه بلکه شامل اهداف استراتیژیک ماست. ما غرض انسجام خانوادۀ خویش از هر امکان اصولی و پرنسیبی استفاده خواهیم نمود .

از نظرما بهترین یاد بود از سالروز شهادت د وکتور نجیب الله اقدامات عملی در راه  دستیابی به ایدیال های ایشان است. ایشان خواهان مصالحه و وفاق ملی بودند و امروز 29 سال بعد از اعلان مصالحه ملی باز هم همین دو چیز در میان افغانها کمبود است.   به عقیده ما وقت آن فرا رسیده است تا بخاطر آرامش روح آن عزیز از دست رفته که پیوسته وفاق ملی را در کنار امدن ها میدید با واقع بینی ، درایت و دلسوزی گامهای استوار و متین برای وصل کردن  و وفاق بر داریم. بگذار این یاد بود همچنان آغاز انجام سال های دشوار سپری شده باشد و ما بتوانیم با طرح های جدید برای راه اندازی یک جنبش واقعا بزرگ ملی بخانه های خود بر گردیم.

روح شهید دوکتور نجیب الله این شهید میهن را شاد میخواهیم

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.