نامه سرگشاده اتحادیه دکتوران شهر کابل عنوانی محترمین اشرف غنی ، عبدالله عبدالله ونورالحق علومی

عقاید نویسندگان لزومأ نظرسایت مهروطن ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان نمیباشد

kla

نامه سرگشاده اتحادیه دکتوران شهرکابل عنوانی محترمین اشرف غنی ، عبدالله عبدالله ونورالحق علومی

عزیز خواننده گرامی  لطف نموده بالای لینک کلیک نمائید

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.