نشست خبری محترم نورالحق وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان

 olp

محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در یک نشست خبری مشترک با معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی، در مورد وضعیت امنیتی کشور توضیحات داده و بر توانایی نیروهای امنیتی کشور در مهار نا امنی های هلمند تاکید ورزیدند.

 وزیر امور داخله، با اشاره به توطیه های گوناگون دشمنان مردم افغانستان در امر برهم زدن امنیت کشور، گفت که نیروهای امنیتی افغانستان شجاعانه در برابر تروریستان ایستاده گی نموده و از مردم و کشور شان در برابر هرگونه توطیه دشمن دفاع می کنند.

 وزیر امور داخله، تصریح کرد که رهبری این وزارت، تدابیری را برای مهار نا امنی های اخیر در چند ولسوالی ولایت هلمند روی دست گرفته و با اعزام نیروی کمکی و فراهم آوری تدارکات مورد نیاز به نیروهای مستقر در هلمند، در تلاش است تا هر چه زود بستر جنگ و نا امنی از این ولایت برچیده شده و امنیت و آرامش برگردد.

 وی با اشاره به نگرانی ها و سر و صداهایی که در خصوص افزایش تهدید های امنیتی هلمند وجود داشته، گفت که دشمن همزمان با جنگ فزیکی در صدد پیشبرد جنگ تبلیغاتی نیز است وبخشی از سر و صدا ها و تبلیغات منفی پیرامون وضعیت امنیتی هلمند، از سوی دشمنان مردم افغانستان راه اندازی می شود تا از این طریق بالای روحیه نیروهای امنیتی و مردم افغانستان تاثیر منفی بگذارند.

 وزیر امور داخله، ضمن این که از مردم خواست تا با نیروهای امنیتی کشور همکاری بیشتر نمایند، نسبت به اشاعه هرگونه تبلیغات منفی پیرامون وضع امنیتی کشور هشدار داده و تاکید کرد که تمامی تلاش ها به هدف مهار نا امنی های هلمند از سوی رهبری وزارت امور داخله در همآهنگی با سایر نهاد های امنیتی روی دست گرفته شده و به زودی وضعیت در هلمند به نفع نیروهای امنیتی تغییر خواهد کرد.

 در همین حال، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی، از آغاز تلاش های جدی به هدف مهار نا امنی های هلمند در وزارت دفاع ملی سخن گفته، تصریح کرد که رهبری این وزارت با تمام توان در صدد آن است که از هر طریق ممکن وضع امنیتی هلمند را به نفع نیروهای دولتی تغییر داده و کمک های لازم را به نیروهای امنیتی در این ولایت برساند.

 وی نیز با اشاره به شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی در امر رویارویی با تروریستان، افزود که مردم نباید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته و به توانایی نیروهای امنیتی خویش نسبت به مهار نا امنی ها به دیده شک و تردید بنگرند.

 سرپرست وزارت دفاع ملی همچنان تاکید کرد که دشمن با تمام توان در هلمند می جنگند اما در عین حال نیروهای امنیتی با فداکاری و شهامت در برابر تروریستان مبارزه می کنند و وزارت های دفاع ملی و امور داخله نیز به شدت مصروف فراهم آوری امکانات و تجهیزات به نیروهای امنیتی در هلمند می باشند.

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.