میر عبدالواحد سادات : سربریدن داعش وملیشه ها

s2

( جنایات خشن جنگی وضد بشری )

 امروزاخبارهولناک جنایات ضدبشری وجنگی داعش و ملیشه ها درولسوالی اچین ولایت ننگرهار؛ فاجعه حقوق بشررا بازتاب داد ( داعش سر چهار عضوگروه ملیشه را بریده ودر یک حرکت انتقامجویانه ملیشه ها سرپنج جسد داعش را بریده و در سرک عام به نمایش گذاشتند )

 این جنایات هولناک بخاطرعواقب زشت و کشنده آن در جامعه باید مورد توجه و بررسی قرارگیرد . در گام نخست ما شاهد بربریت ؛ توحش ومرگ انسانیت هستیم که جامعه پر التهاب افغانی را ؛ ملتهب تروعقده مند تر میسازد ( همین امروز در ولایت کنرها ؛ طالبان شش عضو یک خانواده را بقتل رسانیدند و چند روز قبل در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار هشت عضویک فامیل بشهادت رسیدند وجنایات مشابه همه روزه در سرتاسرکشور انجام میآبد )

سال قبل از زبان قوماندانان مقتدر قندهار و بغلان شنیدیم که : « اسیر را زنده نگذارید » ؛ و« رهبران » از عقب تلویزیون واز داخل موتر های ضد مرمی از « گردن زدن » نزدن رقبای خود افسوس میخورند . این اظهارات بزدلانه یعنی چه ؟ مستولی ساختن قانون جنگل در جامعه إ که قربانی اول آن قانون و نابودی قوه یی قضاییه وارگانهای حراست حقوق میباشد وکفاره یی آنرا سربازان دلیرو مردم میپردازند .

 روی سخن ما متوجه مسولان ومنسوبان دولت میباشد : بسیار مضحک است که دومین مقام تقنینی کشور( معاون اول ولسی جرگه ) در دفاع از جنایات ملیشه های خود میگوید : « در جنگ حلوا تقسیم نمیشود »

البته مخالفین مسلح دولت سالهاست بمثابه مزدوران اجنبی و شرارت پیشه گان ؛ بدستور استخبارات بیگانه ؛ تحت عناوین مختلف و تا طالب و داعش ؛ همین جنایات جنگی و ضدبشری را تکرارو بربریت را عملی مینمایند .

 دولت که : مکلف به تطبیق قانون اساسی و قوانین نافذ بوده و متعهد به رعایت میثاقهای بین المللی میباشد باید بخاطر محاکمه این جنایت کاران اقدام نماید . البته ازمیثاق بین المللی لاهه و تا کنوانسیونهای چهارگانه ژینوو… این اعمال در ردیف جنایت جنگی و ضدبشری مسجل گردیده و از نورنبورگ و تا توکیو و روندا و یوگوسلاویا ؛ چگونگی برخورد با این مجرمین و جنایتکاران مشخص گردیده است .

در شرایط قانون جنگل و انتقام کشی و تصامیم فردی و فقدان حاکمیت قانون ؛ چگونه میتوان از شرافت و عزت و حقوق سربازان دلیر قوای مسلح دفاع نمود ؟ و شرارت پیشه گان بین المللی اعم از طالب و داعش و … را مجرم شناخت و به محاکمه کشانید

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.