دیدار محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان با شورای ترک تباران

 lk

محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با شماری از اعضای شورای ترک تباران افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.

 در این دیدار، پیرامون تامین عدالت اجتماعی و افزایش سهم ترک تباران افغانستان در ساختار تشکیلاتی نیروهای پولیس ملی گفت و گو شد و اعضای شورای ترک تباران، ضمن اعلام حمایت از نیروهای پولیس ملی بر مبارزه جدی با فساد، تامین امنیت و سهیم ساختن مردم در تصمیم گیری های امنیتی تاکید کردند.

 وزیر امور داخله کشور، ضمن استقبال از خواسته های مشروع اعضای شورای ترک تباران، گفت که بر بنیاد قوانین نافذه کشور، هرگونه تبعیض قومی و نژادی در برابر شهروندان کشور ممنوع است . دولت و به ویژه نهاد های امنیتی، خانه مشترک تمامی اقوام ساکن در کشور می باشند که زمینه سهم گیری و مشارکت آنان نیز در برنامه های امنیتی فراهم است.

 وزیر امور داخله همچنان، ضمن تاکید بر تامین عدالت اجتماعی در کشور، گفت که یکی از لازمه های پیشرفت و ترقی در کشور این است تا از محدوده ی بحث های قومی بیرون شویم و تمامی شهروندان کشور از هر قوم و گروه تباری و سیاسی، به گونه یکسان در دولت سهم داشته و خود را مالک و سهیم کشور و نظام بدانند.

 وزیر امور داخله در همین حال، با اشاره به صنایع دستی ای که در مناطق شمال کشور تولید می شود، افزود که قالین افغانستان در جهان مقام اول را دارد و اگر از تمامی ظرفیت ها و امکانات ملی استفاده اعظمی صورت گیرد، افغانستان مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را هرچه سریع تر طی خواهد کرد.

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.