بشیر نوابی : اشعار منتخب

bashir

 

زهر سفر

من رخت سفر بستم زين شهروگذر ميرم

 شهر خوش به شما بادا، با ديده تر ميرم

 در شهر شماهرسو شكن شكن است دل را

 زان سكوت شب ترسم در صبح سحر ميرم

 ز هجر تومي ميرم تو ميداني اى جانان

 با عا لم افسانه ، ز ين تخت ظفر ميرم

 در خانه تان هر كه بازي بر اتش دارد

 أب ريخته براين اتش چون دود حذر ميرم

آواره شدن مشكل چون خا نه دل باقيست

 با يادى رخ ماه اش من خون جگر ميرم

 دل مانده به پيش ات يار تا راز سخن دانم

 با ديدهً اشك باران زان شوروشرر ميرم

 هر قطرهً ناياب سوزد جگر سوزانم

 اين أه وفغان بنگرچون موره به سر ميرم

 دلبندم بران قبله بر معبدش كارم نيست

 اى دخت كلسياى چون لهل گهر ميرم

بشير خموشت بهتر زبان به دارت باد

 زان قبله حضور يار ، ركوع به كمر ميرم

 بشير نوابى ب

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.