مراسم ترحیم مرحوم سید محمد آصف سادات

inela

بازگشت همه بسوی اوست !

 باابرازسپاس وامتنان ازارسال پیامهاوتماس های مکررتیلفونی همه دوستان وعزیزان گرامی ایکه بخاطروفات مرحوم مغفور سید محمدآصف سادات قبلآ معاون بانک رهنی وتعمیراتی-خسربزرگواربنده ویکی ازبزرگان فامیل برای ما ارسال داشتند – بدینوسیله به اطلاع همه دوستان، اقارب وعزیزان گرامی رسانیده میشودکه مراسم ختم قرآن کریم و فاتحه گیری زنانه ومردانه آن مردفرهیخته وبزرگوارکه جنازه شان قبلآ درشهرکابل بخاک سپرده شده است ازطرف فامیلهای سادات، هاشمیار، شمال، احمدی، حبیب، سایق، افضلی وسایر متعلقین ودوستان آن مرحومی ازساعت 1:30 الی 3:30دقیقه بعدازظهر روز شنبه مورخ 19 مارچ 2016 میلادی درمسجدجامع انصارشهرفرانکفورت آلمان برگذارمیگردد.اشتراک شماعزیزان دراین مراسم باعث خوشنودی روح آن مرحوم مغفور وتسلی خاطربازمانده گان خواهدگردید .آدرس مسجد وشماره های تماس درپایین ذکراست:

Wächtersbacher Str.95

60386 Frankfurt am Main

Tel: 0157 830 54 622 نجیب الرحمن شمال

 عبدالرحیم احمدی 0172 471 99 19 سیدظاهرهاشمیار 0152 17 20 86 21

 انالله واناالیه راجعون .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.