پیام تسلیت هیأت تحریر سایت مهروطن

new_pa21

پیام تسلیت

هیأت تحریر سایت مهروطن

مورخ 12 اگست 2016

باتألم واندوۀ فراوان آگاهی حاصل نمودیم که مرحوم حاجی محمد اکبر برادر ارشد محترم محمد ابراهیم سکندری عضو هیأت اجرائیه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان امروز مورخ 12 اگست 2016 عیسوی به اثری مریضی صعب العلاج که داشت ، داعیه اجل را لبیک گفته وبه جاویدانگی پیوست.

انالله واناالیه راجعون

بدینوسیله هیأت تحریر سایت مهروطن مراتب تسلیت عمیق خویشرا  برای محترم سکندری وفامیل های انوری ، اقارب ودوستان مرحوم ابراز داشته واز بارگاه ایزد منان برایشان صبر جمیل وبرای متوفی بهشت برین را جایگاه ابدی اش استدعا مینماید.

هیأت تحریر سایت مهروطن

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.