جلسه فوق العاده هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

sambul

جلسه فوق العادۀ هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویرگردید

مورخ 30 اسد 1395

جلسه فوق العادۀ هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تحت ریاست محترم میاگل خالد معاون حزب متحد ملی افغانستان دردفتر مرکزی حزب تدویر گردید . دراین جلسه برعلاوه بحث پیرامون تصریح پروسه ادغام تشکیلاتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درمورد اعاده عضویت محترم نورالحق علومی بنیاد گذار حزب متحد ملی افغانستان که قبلا درمطابقت به ماده 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان از حزب متحد ملی افغانستان انفصال گردیده بودند ، صحبت های همجابنه صورت گرفت .

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بعد از جروبحث های سازنده به اکثریت آرا تصویب نمود.

– اعاده عضویت و سپردن سایر مسوولیت های مقام های انتخابی مصوب کنگره مورخ 24 /09 /1390 حزب متحد ملی افغانستان محترم نورالحق علومی .

– محترم الحاج محمد کبیر از سرپرستی حزب متحد ملی افغانستان سبکدوش وعضویت ایشان درشورای عالی ،هیات اجرائیه وهمچنان بحیث منشی شورای مرکزی حزب محفوظ است .

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان فیصله جلسه را به آگاهی محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان تقدیم نمود .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.