خلص سوانح مرحوم دیپلوم انجینر بهادر

rafiq

انجینربهادر ولد محمد علی در سال ۱۳۳۲ هـ.ش در ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل در یک خانواده ی پیشه ور بدنیا آمـــــده و به عمر یک سالگی به همرای فامیل به ولایت کندز نقل مـکان نموده و الی ختم دوره ی تعلیمی در لیسۀ شیرخان شهر کندز ،در آنجــــــا بودوباش نمودند. در سال ۱۳۵۳ از طــــــریق کانکور پوهنتون شامل انستیتوت پولی تخنیک کابل گردیده، تحصیلات عـــــــالی خودرا در رشتۀ ساختمانهای صنعتی و مدنی در برج حمل سال ۱۳۵۹ به پایان رسانید و ناگفته نباید گذاشت که در سال ۱۳۵۵ از طریق رقابت های صنفی مستحق بورس تحصیلـــــــی دولتی به شوروی سابق شناخته شده اما به اثر مــــــــداخلات سیاسی آن زمان با اینکه کارهایش را تا جایی پیش برده بود کــار های بورس شان قصدآ توقف داده شد. قابل یاد آوری است که از ماه جوزا سال ۱۳۵۸ الی ماه جدی همان سال به حیث محبوس سیاسی روانۀ زندان پلچرخی گردید. در ماه ثور سال ۱۳۵۹ همزمان با شمولیتش در دستگاه ساختمانی تهیه مسکن به صفت انجنیر ساختمان بعد از سپری نمودن امتحان به تحصیلات ماستری الی اخیر سال ۱۳۶۰ ادامه داد. در ماه ثور ۱۳۶۲ از وظیفه کنار رفت و الی اخیر سال ۱۳۶۵ وظایف حزبی را عهده دار شد و پس از آن الی اوایل سال ۱۳۷۶ در شرکت افسوتر به صفت آمر عمومی مرکز تخنیک و ترانسپورت و آمر عمومی ساختمانی آن شرکت وظیفه اجرا نموده و طی مکتوب وزارت تجارت آن وقت بنابر دلایل غیر موجه از وظیفه برکنارش نمودند. قابل یاد آوری است که در زمان کار دولتی خود افتخار کسب چهار مدال و پنج نشان عالی دولتی را نیز داراست. جناب مرحوم افتخار عضویت حزب متحد ملی افغانستان را تحت رهبری جناب محترم نورالحق علومی داشت.اکنون خوشبختانه بعداز ااعلان موجودیت حزب واحد متحد ملی ترقی مردم افغانستان افتخار عضویت مقامات عالی حزب را دارا بوده است. اخیرآ اینجینیر بهادر بنابر شایستگی مسلکی در سال 1394 به صفت رئیس عمومی تعمیرات وزارت امور داخلۀ ج.ا.ا تقرر حاصل نموده بود.

دورۀ کار ایجینیر بهادر مشعون افتخارات عظیمی اجتماعی بوده عمر عزیزش را در راه خدمتگذاری به وطن و مردم رنج کشیدۀ افغانستان صرف نمود کارنامه های حزبی و سیاسی ایشانرا همه رفقای هم سنگر شان ارزش فراوان قایلند.

اینجینیر بهادر یکی از مبارزین نستوه، پرشور،متدین و با افتخار که تمام عمرش را درخدمت به مردم افغانستان ،در راه رشد اقتصادی-اجتماعی و رفاه مردم کشور صرف نمود.

اینجینیر بهادر رفیق صمیمی، خوش برخوردر، دلسوز، بردبار، مهربان و انساندوست بود.

با تأسف فراوان اطلاع گرفتیم که اینجینیر بهادر در اثر مریضی که عاید حال شان بود به تاریخ 29 /جدی سال 1395 داعی اجل را لبیک گفت.

انالله و انا الیه راجعون

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جـــــــــــــــریدۀ عالم دوام ما

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.