پیام تبریکیه محترم نورالحق علومی شخصیت متبارز سیاسی وملی کشور بمناسبت حلول سال نو1396 هجری شمسی

 

 34

پیام تبریکیه

نورالحق علومی بمناسبت حلول سال نو 1396 هجری شمسی

 

هموطنان معزز وشرافتمند

حلول سال نو1396 هجری شمسی را برای کافه ملت کشور تبریک گفته ، سال پیشرو را یک سال پُر میمنت ، تحکیم دوستی ها ، اتحاد ها وتأمین صلح وثبات دایمی به کشور جنگ زدۀ مان آرزو میکنم.

مردم غیور وسربلند کشور

اعاده صلح وثبات ، استقلال ،حاکمیت ملی و ادامه زندگی متمدن در کنار سایر ملل جهان مستلزم تأمین وحدت ملی کشور است و وحدت ملی را دموکراسی وباور به زیست متمدن و حاکمیت قانون میتواند ضمانت کند. عدم مدیریت سالم دولتمردان ما ،اختلافات و جدائی فکری، قومی ، زبانی و مذهبی درطی چند سال اخیر چرخ های ماشین جنگ و برادر کشی را در کشورما به حرکت در آورده و هنوز هم همین اختلافات وسیله ایست در دست اجانب برای دوام جنگ و اشغال وطن عزیز ما.

امروز وطن ما درشرایط فوق العاده بحرانی قرار گرفته است در همچو شرایط نهایت دشوار وبحرانی سوال عمده واساسی در برابر تمام نیرو های وطندوست،ملی ومترقی فقط وفقط نجات وطن از نابودی وحفظ تمامیت ارضی کشورمیباشد.این کار بزرگی است وهیچکسی به تنهایئ قادربه اجرای این کار بزرگ نمیباشد سهم همه وطندوستان عناصر ملی ومترقی وهمه ملت افغان در این کار بزرگ از ضرورت های مبرم جامعه میباشد. به باور ما وحدت خانواده سیاسی دیروز ما که یقینأ صادق ترین وآگاه ترین ووطندوست ترین افراد  را در خود متشکل ساخته بود از ضرورت های اولیه وحتمی این مرحله حساس کشور محسوب میگردد.ما با تمام صداقت در داخل کشور وهم در خارج کشوربا انعطاف تمام مساعی خود را بخرچ داده ایم ومیدهیم تا این روند صمیمانه تحقق بیابد وما به مثابه یک حزب سراسری در سراسر کشور تا دور ترین قریه وولسوالی وسیله ای باشیم برای وحدت و اتحاد تمام عناصر ملی،مترقی،وطنپرست ودگر اندیش کشور. با اختنام از فُرصت میخواهم یکبار دیگر سال نو 1396 را برای ملت پُر افتخار ونیروهای قهرمان نظامی کشور تبریک وتهنیت گفته سال مملو از خوشی وسعادت برایشان آرزو کنم.

 

نورالحق علومی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.