نگاهی به اعلامیه وحدت خواهان

 

 sambul

پاسخ هیات اجراییه شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان

 

اخیرا اعلامیه ای از نام یکعده دوستان بنام “وحدتخواهان” در رسانه های اجتماعی انتشار یافته است که حاوی مطالبی در مورد چگونگی وحدت حزب متحد ملی افغانستان با حزب ترقی مردم افغانستان میباشد.

هیات اجراییه شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان , طی جلسه ایکه بتاریخ شام جمعه 31 مارچ تدویر یافت محتویات اعلامیه را مورد بحث و بر رسی قرار داد به این نتیجه رسید که :

هر نوع تلاش و کوشش صادقانه بمنظور رفع موانع از سر راه و تسریع پروسه وحدت نیرو های ترقیخواه کشور را مورد استقبال قرار میدهد. اما اقدامات اوپراتیفی که در آن مسایل داخلی حزب را رسانه ای ساخته و با ارایه معلومات نا درست, مخاطبان بی خبر را به بیراهه می کشاند بجای کمک به پروسه وحدت به آن صدمه جدی وارد میکند. به این سبب تصمیم بدان شد تا از رسانه ای ساختن این مسایل اجتناب بعمل آید. اما امروز 3 اپریل اطلاعیه دیگری را بنام “اعلامیه دوم” انتشار دادند که در آن به جعل اشکار حقایق دست زده شده است . بمنظور رفع ابهام , تصمیم گرفتیم, بالاجبار یکرشته حقایق را باید به توجه اعضا و هواداران حزب و دیگر خواننده گان محترم برسانیم.

1- در اعلامیه آمده است که گویا چند نفر محدود در رهبری شورای اروپایی حزب متحد م ا این وحدت را نمی خواهند و یا به قول اعلامیه, ” کج فهمی” دارند, که یک ادعای کاملآ بی پایه وبی اساس است. زیرا از همان اولین قدمه ها که مساله ادغام تشکیلاتی مطرح گردید, تا امروز , موضع اعضای هیات اجراییه شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان این بوده است که درحالیکه از وحدت نیرو ها استقبال جدی بعمل می آوریم, حق نداریم اشتباهات مرگ آور گذشته را دوباره تکرار کنیم. هیات اجراییه شورای اروپایی ح م م ا , جدیانه در راه رفع موانع از سر راه این پروسه گام بر میدارد.

2- در جلسه همچنان گفته شد که عده ای از دوستانیکه اسمای شان در لست آمده است منجمله محترم تاج محمد فعال ، سلیم کارگر ،خواجه محمد صدیقی و محترم بشیر کامه وال که 5 سا ل قبل در یک اقدام اوپراتیفی مشابه اسم های شان در یک لیست دیگر آمده بود, ازهمان تاریخ تا کنون با شورای اروپایی ح م م ا هیچگونه ارتباط تشکیلاتی ندارند. و شخص محترم حبیبی نیز یک نیم ماه قبل از حزب متحد ملی افغانستان استعفی نموده اند. به این سبب این رفقا حق استفاده از نام و مقامات شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان را ندارند. همچنان قابل یاد آوری میباشد که محترم سید ابرار خالقی و محترم محمد انور قاطع قبلا از سمت های شان در شورای اروپایی کنار رفته بودند. 

3- دراعلامیه گفته شده است که رفیق انورقاطع – قبلا مسئول شورای انگلستان ح.م.م.ا. گویا ازجانب شورای اروپایی جهت ارزیابی پروسه وحدت به کابل فرستاده شد تا بعدازبرگشت دوباره به رفقای ش.ا گزارش بدهد. درحالیکه هیئت اجرائیه شورای اروپایی ح.م.م.ا. درهیچ زمانی چنین تصمیم نگرفته وهیچ رفیقی را دراین زمینه توظیف نکرده وبه مرکزهم نه فرستاده اند.

4- در یک اطلاعیه دیگر “اعلامیه دوم” از شخصی بنام محترم زمری قیام بنام مسول حزبی حزب متحد ملی افغانستان در سویدن نام برده شده است که حقیقت ندارد. ایشان عضو حزب متحد ملی نمی باشند .پسر محترم قیام , جاوید قیام 5 سال قبل چنین سمتی را داشتند که متاسفانه با حزب متحد ملی قطع رابطه نموده اند.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.