پیام تسلیت وهمدردی دفترارتباطات مردمی نورالحق علومی بمناسبت حادثه قول اردوی شاهین

34

به نام خداوند توانا و دادگر

پیام تسلیت و همدردی دفتر ارتباطات مردمی نورالحق علومی

شهر کابل تاریخ 3 ثور 1396

در رابطه به حملات تروریستی، وحشیانه، غیر انسانی و غیر اسلامی اول ثور 1396 دشمنان مردم افغانستان بر قول اردوی 209 شاهین مقیم ولایت بلخ:                                                                                                    

با کمال تألم و تأسف اطلاع گرفتیم که دشمنان قسم خورده و جنایت کار مردم ما با انجام عمل تروریستی و وحشیانه در تبانی و همکاری با آی اس آی و مزدوران داخلی شان یک بار دیگر با ریختن خون ده ها نفر شامل افسران، بریدمنان وسربازان قول اردوی 209 شاهین حین ادای نماز جمعه کشور ما را سوگوار ساختند.

   ما در حالیکه این عمل غیر اسلامی، غیر انسانی و دد منشانه این مزدوران بیگانه را تقبیح می کنیم به شهدای این حادثه از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس و برای مجروحین شفای عاجل و به خانواده های قربانیان حادثه و کافۀ مردم شریف کشور صبر جمیل استدعا می نمایم.

از نظر ما حادثه اول ثور 1396 قول اردوی 209 شاهین اگر از یک جانب ناشی از عمل وحشیانۀ فروخته شده گان تروریست زیرنام طالب، القاعده و داعش و مزدوران بیگانه است از جانب دیگر نمایانگرغفلت، عدم دقت، عدم مسؤولیت پذیری و عدم مدیریت سالم رهبری سکتور های امنیتی و دفاعی در سطح دولت می باشد. این هویداست از روزیکه پاکستان پا به عرصۀ وجود گذاشته در دشمنی با مردم شریف افغانستان قرار دارد و ما در هیچ فرصتی توقع عمل نیکو را نباید از آن کشور داشته باشیم، لذا برماست که هوشیاری خود را حفظ نمود ه و احضارات دایمی محاربوی خود در مقابل توطئه های که تصور می شود را اتخاذ نماییم فراموش نباید کرد که دشمن همیشه در پی غافل ساختن ما و خلق کردن فرصت برای خود است. اما مسؤولین حکومت و سکتور امنیتی و دفاعی ما بطور خاص بخش های کشفی و استخباراتی بجای اینکه از حوادث المناک گذشته از جمله حادثۀ اخیر شفاخانه سردار محمد داود خان می آموختند و دید کشفی و استخباراتی و تدابیر امنیتی خویش را در راستایی بهبود امنیت بازنگری می کردند و احضارات محاربوی خویش را ارتقاء می بخشیدند، نه تنها که این عمل را جدی نپنداشتند بلکه مسؤولین درجه یک در روز حادثه در ساحۀ غیر مسؤولیت مصروف برنامه های شخصی و خارج از وظیفه رسمی بوده اند.

این حادثه برای مردم ما و مسؤولین امور کشور یک پیام واضح دارد که مردم با عزت ما اتحاد و همستگی خود را نه تنها از دست نداده بلکه اتحاد و همستگی خویش را بیشتر و از پیش تحکیم بخشند و به یک صدا از مسؤولین امور بویژه مدیران طراز اول بخواهند که به صرف تقبیح کردن، محکوم کردن، تسلیت دادن و یا غمشریکی بسنده ننموده بلکه از خواب غفلت بیدار شوند و نباید عدم کفایت کاری آنها عامل دادن قربانیان بیشتر از مردم بی گناه، جوانان، افسران و سربازان کشور باشد.

بنأ از مسؤولین نظام خواسته می شود که اگر حد اقل صداقت و تعهد پذیری شانرا برای مردم به اثبات می رسانند، در تعیین کادر های رهبری و مسؤولین امنیتی و دفاعی بازنگری نموده با در نظر داشت اصل شایسته سالاری ( نه تنگ نظری های قوم پرستانه و معامله گرانه ) کادر های صادق با ایمان و کاردان را تعیین و از آنانیکه در ایفای وظیفه کوتاهی، غفلت و یا خیانت نموده اند؛ جداً بازخواست و به چنگال قانون بسپارند تا از تکرار همچون حوادث ناگوار در آینده جلوگیر بعمل آید.

نورالحق علومی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.