اعلامیه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان در مورد بن بست کشاندن پروسه وحدت

we1

اعلامیه

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

مورخ 30 می 2017 عیسوی

حزب متحد ملی افغانستان از بدو تأسیس خویش همواره تلاش نموده است تا غرض اعمارجامعه دموکراتیک، مدنی، پیشرفته وعادلانه بر پایه همکاری، وحدت عمل واتحاد سیاسی نیروهای تجددگرا، ملی، دموکرات، ترقیخواه وعدالت پسند جامعه در ساختار، یک حزب واحد سیاسی و حتی تأسیس جبهه وسیع مترقی ، ملی ودموکرات مبارزه کند وخوشبختانه دراین عرصه گام های مثبت را برداشته که نتایج ملموس ازآن دارد . حزب متحد ملی افغانستان ، حزب وحدت، اتحاد، همسویی و همکاری سازمانها، محافل و شخصیت های پیشرو، دادخواه و دموکرات کشور ماست. حزب متحد ملی افغانستان عوامل پراگنده گی در گذشته را مانع همسویی و مبارزۀ مشترک در امروز نمیداند، میخواهد حلقه وصل و وجدان مشترکی باشد که از برکت آن همه گره ها در راه اتحاد بزرگ ترقیخواهان و دموکرات های وطن ما باز شود.

حزب متحد ملی افغانستان درجهت تأمین وحدت ارگانیک با نیروهای همسو ورفیق همیش سعی بلیغ نموده است تا خانواده بزرگ سیاسی مانرا در جهت تحقق آرمان شریفانه ایشان دریک ساختار واحد منسجم نماید ومبتنی برآن پروسه وحدت را با حزب ملی ترقی مردم افغاستان در 6 جوزای 1395 طی اعلامیه مشترک اعلام نمودند . متاسفانه این پروسه دراثر ایجاد مشکلات ناشی از بحران حاضر در کشور، پیشه کردن سیاست های تفرقه اندازی و حکمرانی کردن دولتمردان و هوا خواهان ایشان در داخل وخارج از کشور، تبارز روحیه عدم اعتماد دربین عده ای ، زمانگیر شده وزمنیه ذهنیگری اشخاصی گردید که همیش با این روند شریفانه مخالفت کرده و پروسه را سبوتاژ میکردند، تا اینکه بلاخره پروسه وحدت به بن بست کشانیده شد .

ما درحالیکه امیدواری خویشرا درجهت تحقق این هدف شریفانه ازدست نداده ایم ازمجموع اعضا ،رهبرى این دو حزب و ساير نيروهاى ملى ،مترقى ووطنپرست كشور صمیمانه تقاضا مینمایم تا با مبارزه پیگیر ایشان این روند را دو باره درمسیر اصولی آن قرار دهند . گزارش مکمل چگونگی این روند بعدأ در یادداشت هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بازتاب می یابد .

بااحترام

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.