اعلامیه دفتر ارتباطات مردمی نورالحق علومی درمورد حادثه المناک انفجار شهرکابل

34

اعلامیه دفتر ارتباطات مردمی نورالحق علومی

درمورد حادثه المناک انفجار شهرکابل

مورخ 10 ثور 1396

با تالم واندوه فراوان آگاهی حاصل نمودیم که دشمنان سوگند خورده مردم شریف ما یکبار دیگر دراین ماه مبارک صیام با سازماندهی حمله وحشتناک تروریستی مردم متدین شهر کابل را درغم عزیزان ایشان فرو برد. ما به روح شهدای این حادثه المناک اتحاف دعا ، برای بازمنده گان صبر جمیل وبرای مجروحین شفای عاجل آرزو میکنيم .

شرایط و پیچیدگی وضعیت سیاسی ونظامی کشور نشان دهنده آنست که هر گونه تعلل وکم بها دادن به ارزش های ملی ما سبب بروز چنین حوادث خونین میشود . امروز آنچه مارا ازاین وضعیت بحرانی نجات میدهد ، یکپارچگی مردم ما درمحور منافع علیای کشوراست. نباید دولتمردان ما سلیقه های خویشرا درسرنوشت مردم ما تبارز دهند وباید بدون تعصب سیاسی وتباری اصل شایسته سالاری را درتعین کادرها درنظر داشته همچنان در شناسائی عاملین حادثه و بازپرسی قانونی از ایشان کوتائی ننمایند.

بااحترام

نورالحق علومی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.