پیام هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت تظاهرات مدنی شهروندان کابل

we1

پیام

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

بمناسبت تظاهرات مدنی شهروندان کابل

مورخ 12 جوزای 1396

بنام خداوند دادگر

امروز شهروندان کابل با اعتراضات حقوقی ومدنی ودرمطابقت به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان صدای دادخواهانه ایشانرا علیه عاملین حادثه تروریستی 11 جوزای 1396 چهاراهی زنبق شهر کابل طی راه پیمائی مسالمت آمیز،بلند نمودند.

بايست دولتمردان ما از حوادث ناگوار پیهم بياموزند و جناياتی با چنين عمق ، وجدان خفته ایشانرا بيدار نمايد وخود را مورد باز پرس قرارداده و به رفع اشتبا هات و نارسائی هاى خويش بپردازند و بدانند كه هرروز هموطنان ما بنحوی به درد هاى بزرگ و جبران نا پذيرى مواجه ميشوند . در حاليكه هيچ زبانى توان ابراز تسليت را كه درد هاى هموطنان ما را مرهم بگذارد، ندارد و زمانیکه مردم خود، ابتکار عمل را بدست میگیرند وبا عكس العمل مدنى متوسل ميشوند تا توجه دولتمردان كشور و جامعه جهانى را جلب نمايند باز هم اگاهانه و عمدأ به خشونت مواجه میگردند و قربانى ميدهند. این خود سوال بر انگيز است كه چرا رهبرى كشور از دقت و درايت لازم كار نگرفته ودراثر مدیریت نا سالم و بيكفايت شان اولاد اين وطن جانهاى شيرين شانرا ازدست ميدهند.

ما ازدولتمردان ونهاد های تطبیق قانون کشور مصرانه تقاضا مینمایم تا با عاملین انداخت های مسلحانه بالای تظاهرکننده گان شهرکابل ، برخورد قانونی نموده وبرخواست تظاهرکننده گان مطابق قانون اساسی وارزش های جامعه دموکراتیک ترتیب اثر نمایند . همچنان قابل تذکر میدانم که نباید هیچ حرکت مدنی شیرازه حاکمیت قانون ، وحدت ملی و حاکمیت ملی ما را خدشه وارد نماید بل درتحکیم وحفظ ارزش های ملی ما ممد واقع گردد.

” دشمنان وطن عزیزما خوب بدانند که افغانستان کشور واحد یست که به همه افغانها تعلق دارد ونه به یک گروه خاص”

ما بروح پاک شهدای حادثه امروز اتحاف دعا، برای فامیل های ایشان صبر جمیل وبرای مجروحین شفای عاجل آرزو میکنیم

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.