اعلامیه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان در رابطه به استفاده ابزاری ازنام حزب متحد ملی افغانستان

 

 we1

اعلامیه

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

مورخ 19 /   جوزا   / 1396  

 

بنام خداوند دادگر

حزب متحد ملی افغانستان کانون همبستگی فعالان و اگاهان سیاسی کشور و اتحاد دواطلبانه افرادیست که بخاطر حفظ و حراست منافع ملی ،ایجاد جامعه دموکراتیک و مدنی ،مرفه و عادلانه ،متجدد و پیشرفته مبارزه میکند . اصول کلیدی تشکیلاتی و سازمانی حزب متحد ملی افغانستان را دموکراسی گستردۀ درون حزبی، وحدت مرامی و تنوع نظریات قبل و بعد از اتخاذ تصمیم، عضویت انفرادی، رهبری جمعی ومسئولیت فردی، انتخابی بودن همه ارگانها از بالا تا پائین مبتنی بر اصل نامزدی آزادِ اعضا، توزیع صلاحیت ها و تناوب رهبری، تشکیل میدهد.

حزب ما سازمان تجدد گرا، تحول طلب، دموکراتیک، ترقیخواه و طرفدار عدالت اجتماعیست. با افراط چپ وراست وخشونت سیاسی در هر شکل آن مخا لف است و حل تضاد های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تنها ازطریق مسالمت آمیز، قانونی و علنی و از طریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های ترقیخواهانه و دادخواهانه ممکن میداند.

حزب متحد ملی افغانستان مطابق اصول اساسنامه و اهداف سیاسی خویش مسئله وحدت ،اتحاد و ائتلاف با ديگر احزاب را در صدر كار خویش قرار داده و در اين راستا گامهای استوار و متين برداشته است ولی آنچه پروسه وحدت حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان را متاثر نموده، متاسفانه شرایط و وضعیت بحرانی ایجادشده سیاسی ونظامی درکشور است وما مطمین استیم درآینده های نزدیک زمینه مساعد خواهد شد تا این هدف شریفانه تحقق بیابد .

حزب متحد ملی افغانستان مبتنی برفیصله مورخ 4 جوزای 1396 هیأت رئیسه و در مطابقت به قانون احزاب سیاسی ،فعالیت مستقلانه خویشرا بمثابه نیروى بالنده کشور به پیش میبرد . از دوستان مان آرزو میبریم تا ازنام حزب متحد ملی افغانستان وامکانات آن استفاده ابزاری نکرده، فعالیت های خویشرا دربسیج اعضای سازمان مربوطه و کشاندن کشور از بحران کنونی متمرکز سازند . از حوادث چند هفته گذشته درکشور چنین استنباط میگردد که کوچکترین اشتباه باعث متضرر شدن منافع علیای کشور میگردد . ما نباید درساختار های سیاسی مان، آن اشتباهاتی را مرتکب شویم که نیروهای ملی ، مترقی ودموکرات کشور، آنرا جبران کرده نتوانند .

بااحترام

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.