پیام دفترارتباطات مردمی نورالحق علومی بمناسبت حمله تروریستی درمسجد الزهرا

34

پیام

دفتر ارتباطات مردمی نورالحق علومی

بمناسبت حمله تروریستی در مسجد الزهرا

24 جوزای 1396

 

به نام خداونا توانا و دادگر

یک بار دیگر تروریست های خون آشام و وحشی مردم با عزت ما را در غرب کابل در حین عبادت در مسجد به خاک و خون کشید. حادثه پیش آمده را به تمامی فامیل و بازمانده گان حادثه و تمامی مردم با عزت افغانستان تسلیت گفته و برای شهدای حادثه بهشت برین و برای زخمی ها شفای عاجل تمنا داریم.   در این اواخر حوادث یکی پی دیگر از مردم با وقار افغانستان قربانی می گیرد و آنها را در غم می نشاند، آنچه واضح است اینکه پاکستان به مثابه حامی جنایت پیشه ترین انسانها دست از این عمل ننگین و شرم آور خویش بر نخواهد داشت. اما برماست که اتفاق، اتحاد و همبستگی خویش را بیشتر و بیشتر نماییم و دولتمردان را مخاطب قرار داده و خاطر نشان می سازیم که تا دیر نشده دست از تقابل و تقسیم قدرت و برخورد های سلیقوی برداشته و مردم مارا بیشتر از این قربانی نه نماید؛ چون آنچه واضح است اینکه یک قسمت اگر دشمن های فرومایه داریم از جانب دیگر غفلت، سوء مدیریت و ناتوانی باعث می شود که هر روز این رخداد های نامیمون را تجربه نمایم، آرزومندیم که دولت مردان ما یک بار دیگر بخود بیایند و مردم باعزت افغانستان را از این مهلکه و مصیبت دست و پاگیر نجات دهند هرگز ناممکن نیست مگر اینکه اراده صادقانه و شریفانه در پشت تصمیم ها و نیت دولت مردان ما باشد.

نورالحق علومی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.